Makaleleri

Yurt içi ve yurt dışı yayın organlarında 120'i aşkın makalesi yayınlandı.Makalelerinin çoğunluğu Türk Halk Bilimi üzerinedir.Makalelerinin kaynağını ise sahada yaptığı araştırmaları oluşturmaktadır.

Henüz yayınlanmamış veya çeşitli yayın organlarında yayınlanan makalelerin listasi aşağıya çıkarılmıştır.
134. Dulkadir, Hilmi: Mersin Düğünleri
133. Dulkadir, Hilmi: Mersin Seyirlik Oyunları
131. Dulkadir, Hilmi: İçel (Mersin)'in Kurtuluşu, 2008
130. Dulkadir, Hilmi: İçel (Mersin)'de Yemekler İçel Kültürü (56) Mart 1998, 24
128. Dulkadir, Hilmi: Karac'oğlan Anıt Mezarı Törenle Ziyarete Açıldı İçel Kültürü (54) Mart 1997,3
127. Dulkadir, Hilmi: Karac'oğlan Şenlikleri Üzerine İçel Kültürü (44) Mart 1996, 2
126. Dulkadir, Hilmi:Yörük Keçileri Üzerine Bir İnceleme İçel Kültürü (38) Mart 1995, 8
125. Dulkadir, Hilmi: Yörüklerde El Sanatları İçel Kültürü (38) Mayıs 1995, 14
124. Dulkadir, Hilmi: Mersin'de Derlenen Efsaneler III İçel Kültürü (25) Ocak 1993 13
123.Dulkadir, Hilmi: Kırk Kulun Anası (26) Mart 1993 27
122. Dulkadir, Hilmi: Zengintaş (27) Mayıs 1993 26
121. Dulkadir, Hilmi: Sırma Saçlı Kız.Tel Perçemli Oğlan (28) Temmuz 1993, 28
120.Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri XIII İçel Kültürü (19) Ocak 1992 14
119. Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü VI İçel Kültürü (19) Ocak 1992 15
118. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri XIV İçel Kültürü Mart 1992 22
117. Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü VII İçel Kültürü (20) Mart 1992 23
116. Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü VIII İçel Kültürü (21) Mayıs 1992 16
115. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri XV İçel Kültürü Mayıs 1992 17
114. Dulkadir, Hilmi: Mersin Kızılkaya Köyü Tahtacılarından Derlemeler I İçel Kültürü (21) Mayıs 1992 19
113. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri XVI İçel Kültürü Temmuz 1992 12
112. Dulkadir, Hilmi: Mersin Kızılkaya Köyü Tahtacılarından Derlemeler II İçel Kültürü (22) Temmuz 1992 14
111. Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü IX İçel Kültürü (22) Temmuz 1992 11
110. Dulkadir, Hilmi: Mersin'de Derlenen Efsaneler I İçel Kültürü (23) Eylül 1992 15
109. Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü X İçel Kültürü (23) Eylül 1992 16
108. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri XVII İçel Kültürü Eylül 1992 18
107. Dulkadir, Hilmi: Mersin'de Derlenen Efsaneler II İçel Kültürü (24) Kasım 1992 20
106. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri XVIII İçel Kültürü Kasım 1992 22
105. Dulkadir, Hilmi: Dadaloğlu'nun Kavkasındaki Gerçek İçel Kültürü (13) Ocak 1991 10
104. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri VIII İçel Kültürü (14) Mart 1991 16
103. Hilmi, Dulkadir: Kırtıl'da Samah Üzerine Derleme, 1991
102. Dulkadir, Hilmi: Köse İle Dev (masal), 1991
 101. Dulkadir, Hilmi:  Akıllı Kız (masal), 1991
100. Dulkadir, Hilmi: Canavarın Aptallığı (masal), 1991
99. Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü I İçel Kültürü (14) Mart 1991 23
98. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri IX İçel Kültürü (15) Mayıs 1991 22
97. Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü II İçel Kültürü (15) Mayıs 1991 24
96. Dulkadir,Hilmi: Kahramanmaraş'ta Bir Türkmen Oymağı Mahkenliler Kültürü Ve Sanat (10) Haziran 1991
95. Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü III İçel Kültürü (16) Temmuz 1991 17
94. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri X İçel Kültürü (16) Temmuz 1991 14
93. Dulkadir, Hilmi: IV.Milletlerarası Türk halk Kültürü Kongresi'nin Ardından İçel Kültürü (16) Temmuz 1991 24
92. Dulkadir, Hilmi:Gülek Boğazına Yazık Olmuş İçel Kültürü (17) Eylül 1991 4
91. Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü IV İçel Kültürü (17) Eylül 1991 22
90. Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü V İçel Kültürü (18) Kasım 1991 20
89. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri XI İçel Kültürü (17) Eylül 1991 25
88. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Bektaşi Şiirleri XII İçel Kültürü (18) Kasım 1991 19
87. Dulkadir, Hilmi: Sarıkeçililer II. Uluslararası Karacaoğlan Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu'na Sunulan Tebliğ 20-23 Kasım 1991 Adana
86. Dulkadir, Hilmi: Anamur Yaylalarında Şimdi Tarla (6-7) 1990 10
85. Dulkadir, Hilmi: Folklor Çeşitlemeleri İçel Kültürü (11) Mayıs 1990 8
84. Dulkadir, Hilmi: Folklor Çeşitlemeleri Ortadoğu Gazetesi (20-21) Ağustos 1990
83. Dulkadir, Hilmi: Sait Emre Üzerine Sıtkı Soylu İle Bir Röportaj İçel Kültürü 1(12) Eylül 1990 2
82. Dulkadir, Hilmi: Seyirlik Oyunları İçel Kültürü 1(12) Eylül 1990 19
81. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri VII İçel Kültürü (7) Ocak 1989 3
80. Dulkadir, Hilmi: Prof.Dr.Bahaeddin Öğel'i Kaybettik İçel Kültürü(8) Temmuz 1989 3
79. Dulkadir, Hilmi: The Sarıkeçeli Tribe and Their Flatweaves Orıantal Carpet Textile Studies October 27 th 1989 London Volüme theree Number two
78. Dulkadir, Hilmi: Mersin'de 19 Temmuz Şenlikleri İçel Kültürü (9) Eylül 1989 25
77. Dulkadir, Hilmi: Anamur'da Post Yanışlı Kilimler İçel Kültürü(8) Temmuz 1989 13
76. Dulkadir, Hilmi: Mersin'de Derlenen Tekerlemeler İçel Kültürü (9) Eylül 1989 8
75. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri V İçel Kültürü (5) Nisan 1988 14
74. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri VI İçel Kültürü (6) Eylül 1988 13
73. Dulkadir, Hilmi: Bir Mut Masalı:Tilkinin Başına Gelenler İçel Kültürü (7) Eylül 1988 21
72. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri II İçel Kültürü (1) Ocak 1987 9
71. Dulkadir, Hilmi: Türk Oymaklarından Notlar Türk Folkloru Dergisi (90) Ocak 1987 16
70. Dulkadir, Hilmi: Alaçuvallar Üzerine Birkaç Söz Folktur Sanat, Nisan- Mayıs 1987 18
69. Dulkadir, Hilmi: Olaylar ve Ağıtlar I Size (1618) Ekim 1987 30
68. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri III İçel Kültürü (2) Mayıs 1987 9
67. Dulkadir, Hilmi: İçel'de Sarıkeçililer I İçel Kültürü (2) Mayıs 1987 26
66. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri IV İçel Kültürü (3) Eylül 1987 1
65. Dulkadir, Hilmi: İçel'de Sarıkeçililer II İçel Kültürü 1(3) Eylül 1987 7
64.Dulkadir, Hilmi: Olaylar ve Ağıtlar II Size (1619) Kasım 1987 29
63. Dulkadir, Hilmi: Bir Panel: Taşeli Kültürü Üzerine Folkur Sanat 1 (4) Kasım-Aralık 1987 2
62. Dulkadir, Hilmi: Sarıkeçililerde Meteoroloji Erciyes (98) Şubat 1986
61. Dulkadir, Hilmi: Mut'tan Maniler VI Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (13) Nisan 1986 25
60. Dulkadir, Hilmi: Yaygın Eğitim Üzerine Notlar Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (13) Nisan 1986 6
59. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Seyirlik Oyunları: Arap Oyunu Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (13) Nisan 1986 20
58. Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri I Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (13) Haziran 1986 23
57. Dulkadir, Hilmi: Milli Eğitimimiz Üzerine Düşünceler Boğaziçi Dergisi (49) Temmuz 1986
56. Dulkadir, Hilmi: Birkaç da Bilmece III Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (8) Ocak 1985 10
55. Dulkadir, Hilmi: Mut'tan Maniler III Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (8) Ocak 1985 11
54. Dulkadir, Hilmi: Seyirlik Oyunu: Köşker Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (8) Ocak 1985 89
53. Dulkadir, Hilmi: Her Sayıda Bir Şair: Aşık Cemali II Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (8) Ocak 1985 12
52. Dulkadir, Hilmi: Öllük Türk Folkloru Dergisi (67) Şubat 1985 30
51. Dulkadir, Hilmi: Yanışlarımız Türk Folkloru Araştırmaları (34) Şubat 1985 130
50. Dulkadir, Hilmi: Birkaç da Bilmece IV Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 18
49. Dulkadir, Hilmi: Mut'tan Maniler IV Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 17
48. Dulkadir, Hilmi: Bu Şiirler Hangisinin Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 11
47. Dulkadir, Hilmi: İstiklal Marşımız Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 4
46. Dulkadir, Hilmi: Seyirlik Oyunları: Et Parası Toplama(Çapar-Kapar) Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 15
45. Dulkadir, Hilmi: Türkülerin Yurdu Yöresi Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 8
44. Dulkadir, Hilmi: Röportaj: Türkülerin Yurdu Yöresi Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 8 Röportaj Sıtkı Soylu ile Yapılmıştır
43. Dulkadir, Hilmi: Çanakkale'nin Hatırlattıkları Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 5
42. Dulkadir, Hilmi: Mutlu Şairler: Aşık Osman Sinan II Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 23
41. Dulkadir, Hilmi: Mutlu Şairler: Aşık Osman Sinan III Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (10) Haziran 1985 28
40. Dulkadir, Hilmi: Bir Seyirlik Oyun ve Düşündürdükleri Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (10) Haziran 1985 20
39. Dulkadir, Hilmi: Birkaç da Bilmece V Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (10) Haziran 1985 18
38. Dulkadir, Hilmi: Karacaoğlan Şenlikleri Üzerine Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (10) Haziran 1985 3
37. Dulkadir, Hilmi: Mut'tan Maniler V Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (10) Haziran 1985 18
36. Dulkadir, Hilmi: Karacaoğlan Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (10) Haziran 1985 4
35. Dulkadir, Hilmi: XIII Mut Karacaoğlan Kültür ve Sanat Festivalinde Bize Düşenler Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (2) Haziran 1985 23
34.Dulkadir, Hilmi: Kumaçukurundan Derleme (masal), 1985
33. Dulkadir, Hilmi: Zengiltaş (masal), 1985
32. Hilmi, Dulkadir: Kırk Kulun Anası (masal), 1985
31. Dulkadir, Hilmi: Türk Folklorunda Av Avcı Rastgele Aralık 1985
30. Dulkadir,Hilmi:Taşeli Yöresi Köy Seyirlik Oyunları:Bina, Yapma Halay,4(39),Mart 1984,17
29. Dulkadir Hilmi:Ve Sigara Üzerine Birkaç Söz, Yay.Eğt.Mut Hab.Bült.(5),Nisan 1984,12
28. Dulkadir Hilmi:Taşeli Yöresi Köy Seyirlik Oyunları:Yalnızcabağ Köyü Yay.Eğt. Mut Hab.Bült.(5).Nisan 1984,3
27. Dulkadir Hilmi:Taşeli Yöresi Köy Seyirlik Oyunları:Değirmen, Halay, (40), Nisan 1984,15
26.Dulkadir Hilmi: Taşeli Yöresi Köy Seyirlik Oyunları Keçi Kesme Yay.Eğt.Mut Hab.Bült.(5).Nisan 1984,6
25. Dulkadir Hilmi:Hayvan Öyküsü(Mut'tan):Erkeğin Alası Horozdur, Halay, (42) Nisan 1984,8
24. Dulkadir Hilmi:Taşeli Yöresi Köy Seyirlik Oyunları:Geyik Avı Halay, 4(41) Mayıs 1984,8
23. Dulkadir Hilmi:Mut Seyirlik Oyunları Anadolu Gazetesi 31 Mayıs 1984
22. Dulkadir Hilmi:Mut'ta Folklor Bayramı Size, 4 (43).Temmuz 1984.25
21. Dulkadir Hilmi:14.Mut Karacaoğlan Kültür ve Sanat Festivali Üzerine Birkaç Söz Yay.Eğt.Mut Hab.Bült.(6).Temmuz 1984.86
20. Dulkadir Hilmi:XIV.Mut Karacaoğlan Kültür ve Sanat Festivali ve Halk Oyunları Şenliği Halay 4(43).Temmuz 1984.911
19. Dulkadir Hilmi:Taşeli Yöresi Köy Seyirlik Oyunları:Keçi Kesme Halay, 4(43).Temmuz 1984
18. Dulkadir Hilmi:Taşeli'nde Bayram İnanç,Temmuz 1984,40
17. Dulkadir Hilmi:Ve İşte Erkeklere Bir Masal:Erkeğin Alası Horozdur Yay. Eğt. Mut Hab.Bül. (7).Ekim 1984.12
16. Dulkadir Hilmi:Köy Seyirlik Oyunu:Eskici Yay.Eğt.Mut.Hab Bült.(7) Ekim 1984.8
15. Dulkadir Hilmi:Her Sayıda Mutlu Bir Şair, Osman Sinan I Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (7) Ekim 1984 25
14. Dulkadir Hilmi:Mut'dan Derlenen Bilmeceler I Halay.4(46).Ekim 1984
13. Dulkadir Hilmi:Mut'dan Derlenen Bilmeceler II Halay.4(47)Kasım 1984.14
12. Dulkadir Hilmi:Mut'dan Derlenen Maniler Halay.4(48).Aralık 1984.23
11. Dulkadir Hilmi:Karacaoğlan'la Ver Elini Anadolu.(şiir).Size Dergisi.(128-132).1984
10.Dulkadir Hilmi:Mutlu Şairler:Aşk Cemali I Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 24
9. Dulkadir, Hilmi: Birkaç da Bilmece I Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (5) Nisan 1984 10
8. Dulkadir, Hilmi: Mut'tan Maniler I Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (5) Nisan 1984 8
7. Dulkadir, Hilmi: Birkaç da Bilmece II Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (7) Ekim 1984 11
6. Dulkadir, Hilmi: Mut'tan Maniler II Yay. Eğt. Mut Hab. Bült.(7) Ekim 1984 10
5. Dulkadir. Hilmi:Halk Eğitimi Çalışmalarında Bir Konu,21 Yay. Eğt.Mut Hab. Bült.(1). Mart 1983
4. Dulkadir. Hilmi: Avcılık Üzerine, Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. Haziran 1983.(20).7
3. Dulkadir. Hilmi:13. Mut Karacaoğlan Kültür ve Sanat Fetivalinde Bize Düşenler, Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. Haziran 1983. (2). 23
2. Dulkadir, Hilmi: Röportaj:Karacaoğlan, Yay.Eğt.Hab.Bült. Haziran 1983.(1).22(Röportaj Sıtkı Soylu ile yapılmıştır)
1. Dulkadir,Hilmi:Deve Botlaması, Yay.Eğt.Mut.Hab.Bült.(3) Ekim 1983.24
Bu sayfa 7,751 kisi tarafndan okunmutur.
Bu i�erikle ilgili hen�z herhangi bir yorum yap�lmam��t�r. Bu i�erikle ilgili Yorumunuzu eklemek i�in buray� t�klay�n�z.

Kültürel Yaşam

Süreli Yayınlar
Süreli Yayınlar

1983 yılında Mut'ta "Yaygın Eğitim Mut Haber Bülteni"ni, 1987 yılında Mersin'de "İçel Kültürü"nü, yine Mersin'de 2008 yılında "Kırsal" adlı dergileri çıkardı.Her 3 dergi de Türkiye genelinde dağıtıldı, Özellikle İçerl Kültürü çok büyük kabül gördü.

6934 okunma
Kitapları
Kitapları

Toplam 16 kitap yazdı, 8 kitabı yayınlandı, 8'i yayına hazır bulunmaktadır. Yaınlanan kitaplardan biri Milli Eğitim Bakanlığı, biri Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlarının çoğunluğu Mersin Halkbilimi ile ilgili bulunmaktadır.

8026 okunma
Konuşmacı Olarak Katıldığı konferanslar
Konuşmacı Olarak Katıldığı konferanslar

Üniversite ve Çeşitli kuruluşlarda yaptığı konuşmalar

5723 okunma
Düzenlediği İlmi Toplantılar
Düzenlediği İlmi Toplantılar

7 adet seminer ve sempozyum düzenledi

5487 okunma
Araştırma Yapmak Üzere Gitiği iller
Araştırma Yapmak Üzere Gitiği iller

MEB tarafından Aşağıdaki illerde sosyo kültürel araştırma yapmak üzere Görevlendirildi

5529 okunma
Fotograf Katagorileri
Lütfen bir fotograf üzerine fareyi getirin
Ilköğretim Yılları-1968
2 Fotograf
Ortaokul-1969
2 Fotograf
Ortaokul-1970
3 Fotograf
Öğretmen Okulu Yıları-1971-72
12 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1973
11 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1974
22 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1975
9 Fotograf
1975-79 Mesleki Yıllar-elazığ
8 Fotograf
Video Katagorileri
Lütfen bir video üzerine fareyi getirin
Son Göç
3 Video