Projeler Listesi

1997-2010 yılları arasında mensubu olduğu Halk Eğitimi Merkezi, Mersin İl Özel İdaresi, İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı başta olmak üzere Mersin’de bulunan çeşitli sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar ve diğer kuruluşlar için bizzat hazırladığı ve yürüttüğü, ortaklık kurduğu veya bu kurum ve kuruluşlarda iştirakçi olarak yer aldığı projelerden bazıları aşağıya çıkarılmıştır.

Mersindeki Gençler Arasında Gönüllülük Ve Nasıl Gönüllü Olunacağı Konularında Farkındalığın Arttırılması Projesi
İÇEV adına hazırlanıp 2010 yılında Dünya Bankası’na sunulan proje 5000 ABD Doları hibe almıştır. Proje, Mersin İl Özel İdaresi ve Mersin Toplum Gönüllüleri (TOG) ortaklığı ile yürütülmektedir. Proje, il genelinde gençler aracılığı ile gönüllülere ulaşmak, onları “kişisel başvuru formları” aracılığı ile kayıt altına almak, gönüllü sayısını arttırmak ve gönüllülerin hazırlayacağı projelerin hayata geçirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
 
Kuaför Eğitim Atölyesi Projesi
Avustralya Büyükelçiliği’nin çağrısı üzerine 2010 yılında “Kuaför Eğitim Atölyesi” Projesi hazırlanıp sunulmuştur. Mersin İl Özel İdaresi’nin sahibi olduğu projenin ana hedefi Mikro Kredi alan kadınların kullanımı için bir kuaför eğitim atölyesi kurulmasıdır. Proje bütçesi 10.000 ABD Doları’dır.
 
Engelleri Uçuralım
Türk Hava Kurumu Mersin Şubesi ve Mersin İl Özel İdaresi ortaklığıyla Eylem 1.2 gençlik girişimlerine 2010 yılında 5200 Euro bütçeli “Engelleri Uçuralım” projesi hazırlanmıştır. Proje ile 7 ortopedik engelli gönüllü gencin, el becerilerini geliştirerek spor faaliyetleri ile daha sağlıklı bireyler olmaları, daha ileri boyutta radyo kontrollü uçak uçurarak özgüvenlerini pekiştirmeleri ve öğrendiklerini mensup oldukları STK’larda öğreterek yaygınlaştırıp Türk havacılığına ve kendileri gibi engelli gençlere katkı sağlamaları hedeflenmiştir.
 
ÇKA’na hazırlanan projeler (2010 Yılında)
Başkanı bulunduğum proje ofisi tarafından Mersin il Özel İdaresi adına; 4 adet idareye, 31 adet Köylere, 12 adet köylere hizmet götürme birlikleri adına olmak üzere toplam 47 adet altyapı projesi; 11 adet sosyal içerikli proje (köylerde katı atık toplama projesi), 13 adet de ildeki resmi kurumlarla ortaklaşa sunulan proje olmak üzere; Toplam: 71 proje yapılmıştır. Bunların içinden 10 adet altyapı ve 6 adet sosyal proje kabul edilmiştir..
 
Sınırları Kaldıralım Projesi
Sabancı Vakfı’nın çağrısı üzerine sunulmak üzere hazırlanmakta olup, proje ile hedeflenen 20 tane fiziksel engelli gence 20 adet dikiş makinesi ile terzilik mesleğini öğretmek ve kendilerine bir meslek kazandırmak amaçlanmaktadır.
 
Sıcak Mutfak Aşçısı Eğitimi
Mersin İl Özel İdaresi ve Türkiye İş Kurumu Mersin İl Müdürlüğü işbirliği ile 2010 yılında Eğitim Hizmeti Satın Alma Projesi kapsamında yürütülmektedir.
 
Servis Komisi Eğitimi
Mersin İl Özel İdaresi ve Türkiye İş Kurumu Mersin İl Müdürlüğü işbirliği ile 2010 yılında Eğitim Hizmeti Satın Alma Projesi kapsamında yürütülmektedir.
 
Forklift Operatörlüğü Eğitimi
Mersin İl Özel İdaresi ve Türkiye İş Kurumu Mersin İl Müdürlüğü işbirliği ile 2010 yılında Eğitim Hizmeti Satın Alma Projesi kapsamında yürütülmektedir.
 
Loder Operatörlüğü Eğitimi
Mersin İl Özel İdaresi ve Türkiye İş Kurumu Mersin İl Müdürlüğü işbirliği ile 2010 yılında Eğitim Hizmeti Satın Alma Projesi çalışması kapsamında yürütülmektedir.
 
Agforıse Projesi
7 nci Çerçeve Programı kapsamında Mersin İl Özel İdaresi adına yazılıp 2009 yılında başvurusu yapılan proje 918.000 avro hibe almıştır. Projenin ortakları arasında, Regino Emilia Romagna (İtalya), Murcia (İspanya) illerinden toplam 13 Kamu kurumu, Araştırma kurumu ve Meslek Örgütü yer almaktadır. Proje, Tarım –Gıda Sektöründe Teknolojiye Dayalı Ekonomiye Geçiş İçin Stratejik Hedeflerin ve İhtiyaçların Tespit Edilmesi, Ortak Faaliyet Planının Oluşturulması, Araştırmacılar ve İş Dünyasının Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesini amaçlamaktadır.
 
Regpot Projesi
İl Özel İdaresi ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün ortaklaşa sundukları ve tamamı hibe olan projenin başvurusu 2009 yılında yapılmış olup bütçesi 3.168.000-€’dur.
 
Gebe Eğitimi Projesi
Gönüllü Hizmete katılım projesi kapsamında, Mersin İl Özel İdaresi ve Mersin Tabip Odası ortaklığı ile 2009 tarihinde hizmete konulan Gebe Eğitim Merkezi Projesi eğitimleri ile bu güne kadar 39 çiftin yararlanmasını sağlanmıştır.
 
Turizm Projeleri
Çukurova Kalkınma Ajansı’nnın 2009 yılı çağrısına sunulmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları adına 5 adet proje yazılmıştır.
 
Sunny Youth Project
Mersin İl Özel İdaresi adına 2009 yılında yazılan ve Büksele gönderilen proje 60.000 Avro hibe almıştır. Ne yazık ki hibenin kullanılmasını İl Genel Meclisi uygun bulmamış ve hibe Avrupa Komisyonuna iade edilmiştir.
 
Portakal Suyu Projesi
Çukurova Kalkınma Ajansı’nnın 2009 yılı çağrısı kapsamında Girişimci İş Kadınları Derneği ve İÇEV’in ortak olarak yer aldıkları proje ile, narenciye üretimi yapılan köylerde bir yandan; narenciye yetiştiricisinin özellikle ıskarta ürünlerini ekonomik anlamda değerlendirmesine imkan yaratmak, öte yandan bu alanlarda yaşayan ve geçim sıkıntısı çeken kadınlara iş imkanı sağlayarak gelir düzeylerini artırmak amaçlanmaktadır.
 
Mersin Vitray Ve Füzyon Atölye Tipi Aletli Eğitim Projesi
Çukurova Kalkınma Ajansı’nnın 2009 yılı çağrısı kapsamında Mersin bölgesinde yaşayan ve işgücü piyasası dışında kalan, mesleki becerisi olmayan 30 kadına cam el sanatları alanında verilecek mesleki, sosyal ve kültürel eğitimlerle sosyal hayata ve işgücüne katılımlarını sağlamak amaçlanmaktadır.
 
Katı Atıklar Sepete Projesi (KATSEP)
Sepet örücülüğünden başka hiç bir geliri olamayan Akgedik Köy halkını ekonomik yönden kalkındırmak, tamamı Roman olan köy halkının yoksulluktan kaynaklanan dışlanmışlığını ortadan kaldırmak. Bir yandan roman vatandaşların sepet üretimini artırırken, öte yandan da bu sepetleri satın alarak evlere dağıtmak suretiyle katı atık toplamada daha çağdaş bir uygulamada bulunmaktır. Proje, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülen Türkiye’de Sivil Toplumun Desteklenmesi: Katılımcı Demokrasi İçin Yerel Hareket duyurusu kapsamında 2008 yılında hazırlanıp sunulmuştur.
 
2008 yılında uygulamaya konulan 80.000 Avro bütçeli proje Avrupa’dan 4 ortağın iştirakiyle uygulanmıştır. Proje kapsamında; STK’lar hakkında sosyolojik bir araştırma yapılmış, 2 adet uluslar arası konferans düzenlenmiş, Ankara, İstanbul, İzmir ve Trabzon illerinde bilgi merkezi kurulmuş, kırsal gençlik platformu oluşturulmuş, Mersin’de 6 adet yeni stk kurulması çalışmaları başlatılmış, 16 stk nın kılımı ile Avrupa’ya bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.
 
Kamış işlemeciliği Projesi (KİP)
Kamış işlemeciliği (KİP) vatandaşlara sağlayacağı faydalarla toplumun İl Özel İdaresi’ne bakış açısını geliştirmeyi; değişik sosyo-ekonomik kesimlerden kişileri bir araya getirerek sosyal bütünleşmeyi sağlamayı; insanların eşit imkanlara kavuşmasını sağlayarak eşitlik ve demokrasi bilincini edindirmeyi; insanların gelirlerini kayıt altına alıp kayıt dışı ekonomiyi azaltmayı; elde edeceği başarılarla benzer projelere öncü olmayı hedeflemektedir. 2008 yılında hazırlanan proje 600 Roman vatandaşın eğitimini öngörmüştür.
 
Bahçıvan Yetiştirme Projesi BAYEP
Süs Bitkileri Sektörüne Ara Eleman Kazandırılması’nı hedefleyen projenin çağrısı İŞKUR Aktif İstihdam Tedbirleri kapsamında hazırlanmış ve 2008 yılında İl Özel İdaresi adına sunulan projenin amacı, Mersin İli kırsal kesimindeki 15–24 yaş arasındaki gençlerin süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda eğitilmeleri ve süs bitkileri sektörüne vasıflı ara eleman kazandırılmasıdır.
 
Yoksullar İçin Mikro Kredi
Mersin İl Özel İdaresi ile İÇEV’in ortaklaşa yürüttüğü “Yoksullar İçin Mikro Kredi” projesine destek vermek amacıyla yazılan proje, Kanada Hükümeti’nden 20.000 Kanada Doları hibe almıştır. İÇEV hesabına gönderilen para, ile 22 yoksul kadına toplam 22.000 TL. mikro kredi verilmiştir.
 
Köylerimiz Çok Güzel Çünkü Onlar Bizim Köyümüz”
15–30 yaş arası gençlerin kültürler arası iletişimini arttırmaya ve sosyal hayatta aktif rol almalarını sağlamaya dayalı bir AB hibesi alınarak “Köylerimiz Çok Güzel Çünkü Onlar Bizim Köyümüz” adıyla hazırlanan proje kapsamında, 4 genç ve 1 grup lideri 02- 11 Ocak 2008 tarihleri arasında Makedonya’ya gönderilmiştir.
 
Ütopya”
“Ütopya” adlı başka bir proje ile 7 genç ve 1 grup lideri Fransa’ya gönderilmiştir.
 
Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi Projeleri
2008 yılında 2 farklı proje teklifi hazırlanmıştır.
Eski hükümlü bayanların sosyal hayata entegrasyonu amaçlı bilgi iletişim teknolojileri alanında mesleki eğitim ve girişimcilik eğitimi projesi. (Ortak Ülke: İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Fransa,
Bayanların iş dünyasına katılmalarını destekleyecek internet üzerinden rehberlik projesi ( Ortak Ülke: Çek Cumhuriyeti, İspanya, Fransa,
 
Yerel Yönetimlerin Özerkliğinin Güçlendirilmesi”
Hollanda Hükümeti’nin MATRA programı kapsamında Şubat 2007’de başvurusu yapılmış, 400.000 € hibe alınmıştır. Proje, 01/01/2008 tarihinde resmen başlatılmıştır. Proje, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun etkin uygulanması konusunda Hollandalı uzmanların verdiği bir dizi eğitimi içermektedir.
 
Yoksullar İçin Mikro Kredi Projesi –YİMİK-
Mersin İl Özel İdaresi’nin mali kaynağı ve İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı’nın organizasyonu ile yürütülen proje Mersin’e özgü bir proje uygulamaktadır. Bu projenin belirgin özelliği kredi kullananlardan hizmet bedeli alınmamasıdır. Halen kredi kullanan kadın sayısı 1000’i geçmiştir.
 
Kasım 2007 tarihinde sunulan proje, İl Özel İdaresi ve İÇEV’in ortaklaşa yürüttüğü “Yoksullar için Mikro Kredi” projesinden yararlanan bayanları kompost gübre yapma konusunda eğitmeyi ve bu çalışmayı yerelde yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. proje başvurusu Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiş, 9.000 €’luk hibe alınmıştır.
 
Göçer Kültüründe Bitkisel Mucizeler
Euro-Med Kültürel Miras Programı kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Akdeniz Çanağı ülkeleri arasında kültürel mirasın korunmasına, tanıtılmasına ve bu ülkeler arasındaki turizm trafiğinin arttırılmasına dayanan proje çağrısına, Mersin Valiliği adına hazırlanan ve Mersin Organize Sanayi Bölgesinin ortak olarak yer aldığı “Göçer Kültüründe Bitkisel Mucizeler” başlıklı proje teklifi Akdeniz Çanağı ülkeleri arasında yaşamaya devam eden göçer kültürün kültürel değerlerini Avrupa’ya tanıtmayı amaçlamaktadır.(Proje Bütçesi: 800.000 €)
 
Mersin Sosyal Entegrasyon
Ipa Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında “Mersin Sosyal Entegrasyon “ projesi hazırlanmış ve Şubat 2007 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatına başvurulmuştur. Proje bütçesi 3. 5 00.000 €
 
Kadınlar için Girişimcilik Eğitimi Projesi
Yürütülmekte olan “Yoksullar İçin Mikro Kredi” projesinden kredi alan bayanlar için girişimcilik eğitimi vermek üzere kısa adı SRAP olan Sosyal Riski Azaltma Programı kapsamında 70.000 TL. bütçeli “Kadınlar İçin Girişimcilik Eğitimi” projesi yazılmış Mersin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na
sunulmuştur.
 
Zihinsel Engeliler Toplumla Bütünleşiyor
Otistik Çocukları Koruma ve Eğitim Derneğine 2007 yılında proje yazma desteği verilmiştir. Otistik engelli çocukların ve ailelerin sosyalleşmesini onlara karşı olan toplumdaki ön yargıları kırmayı amaçlayan 45.000 € bütçeli proje fon almıştır
 
Mersin İl Özel İdaresi Akademik Mercek Altında
Mersin İl Özel İdaresi ve Mersin Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinin katılımı ile 2007 yılında hazırlanan Proje TÜBİTAK’a sunulmuş ve Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı kapsamında 73.455 YTLlık bir ödenekle finanse edilmiştir. Proje, mevcut durumun ve tarihsel gelişimin analizi, seçim dönemi araştırmaları ve seçim sonrası yeni meclisin incelenmesi şeklinde üç araştırma dalgası çerçevesinde ve iki yıllık bir süre içinde gerçekleştirilmiştir. Proje, ülke genelinde de il genel meclisi üyelerinin profillerinin, yürüttükleri işlevlere ilişkin düşüncelerinin ve kurumun geçirmekte olduğu kapsamlı dönüşüme dair gözlemleri belirlemiştir
 
Mersin Kadın Eğitim Projesi
MİFİB tarafından yürütülen Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi:STK Hibe Programı kapsamında 2007 yılında hazırlanıp sunulan proje ile Mersin’de yaşayan 50 kadına süs taşlarının tasarımı, işlenmesi ve işletmeciliği eğitimi verilerek meslek edindirilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra verilecek hukuki dersler ile haklarının benimsetilmesi, internet ve bilgisayar kullanımına yönelik eğitim ile de toplumsal iletişime dahil olmaları sağlanacaktır. Bu sayede kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan topluma dahil edilerek özgüven kazanmaları amaçlanmaktadır.
 
Kadının İstihdamı Ve Toplumsallaşması Projesi
MİFİB tarafından yürütülen Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi:STK Hibe Programı kapsamında 2007 yılında hazırlanıp sunulan proje ile Mersin’de yaşayan 50 kadına deri işlemeciliği (çanta, sandalet ve kemer üretimi) eğitimi verilerek meslek edindirilmeleri amaçlanmaktadır.
 
Umut Kapısı
MİFİB tarafından yürütülen Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi:STK Hibe Programı kapsamında 2007 yılında hazırlanıp sunulan proje ile Proje ile Mersinde 15 mahallede yaşayan kadınlara, girişimcilik, iş kurma, psikolojik destek, hukuki yardım, iş edinimi konularında bilgi aktarımı ve yönlendirme hizmeti sunulması öngörülmüştür.
 
Kadınların Ekonomik Haklara Erişimini Yaygınlaştırma Projesi– Kehey-
MİFİB tarafından yürütülen Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi:STK Hibe Programı kapsamında 2007 yılında hazırlanıp sunulan proje ile Ücretsiz aile işçiliği yapan 250 yoksul kadına ulaşım sağlanarak, onların; iş kurmada, finansmana ve eğitime erişimde karşılaştıkları zorlukları yenmede bilinç sahibi yapmak, bu kadınlardan 100’ünün kendi işini kurarak istihdama erişimini desteklemek ve istihdam Stratejisinin toplumsal cinsiyet boyutunun güçlendirilmesini sağlamak.
 
Mersin’e Göçle Gelen Vatandaşlara Yönelik Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi (GEDİH)
Avrupa Komisyonunun hibe çağrısına 2006 yılında sunulan proje ile Mersin’e Göçle Gelen Vatandaşlara Yönelik olarak uygulanacak eğitimin uygulanacağı mahallelerdeki halkın sağlık, ekonomi, kültür ve diğer ihtiyaç duyacağı genel konularda mahalle halkını bilinçlendirmek, medeni bir toplum olma yolunda eksik bilgilerini tamamlarken yeni üretim imkanları ve istihdam kaynakları arayışı fikrini geliştirmek amaçlanmaktadır.
 
100 kişiye okuma yazma, 100 kişiye istihdam
Cumhurbaşkanlığı Makamından proje karşılığı aldığı 50.000TL ve Mersin Valiliğinin verdiği ilave 50.000TL. ile Mersin’in yoğun göç alan mahallesinde yer alan GÜNEŞ İlköğretim Okulu zemin katında “100 kişiye okuma yazma, 100 kişiye istihdam” adlı projesini uyguladı.
 
Toplum Önderleri Yetiştirme Projesi
İÇEV adına hazırlanan Proje, 2006 yılında Dünya Bankası’na sunulmuş ve 10.000 ABD Doları hibe almıştır. Proje ile Mersin’e göçle gelen vatandaşlarımızın yerleştiği 26 mahalleden 26 genç eğitime alınmış, eğitim sonrasında bir de Toplum Önderleri Derneği kurulmuştur,
 
Doğal Boya Projesi
İŞKUR’un yürüttüğü Aktif İşgücü Programları kapsamında İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı adına 2005 yılında tarafınca doğal boya projesi yazılmıştır. Proje, Mersin’de Bilgisayarla desen hazırlama eğitimi, Mut’ta Doğal boya yapım teknikleri eğitimi ve kilim dokuma faaliyetlerini içermektedir. Proje kapsamında 90 kişinin eğitimi gerçekleştirilmiş, Mut Hacıahmetli köyünde bir Doğal boya tesisi kurulmuştur, Proje 170.391.15 € hibe almıştır.
 
Bilişim Teknolojileri Eğitim Ve Uygulama Projesi (Bitek)
MİFİB tarafından yapılan çağrıya sunulan Projenin genel amacı, temel bilgisayar sertifikasına sahip 60 yararlanıcıya, ileri seviyede bilgisayar eğitimi vererek, çeşitli programlama dillerini öğretmek ve piyasa ile rekabet edebilir hale getirmektir.
 
Bambu Mobilya Yapımını Projesi
İŞKUR’un yürüttüğü Aktif İşgücü Programları kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası adına sunulan ve İÇEV’in ortak olarak yer aldığı proje 2005 yılında sunulmuş ve 94 635 Euro hibe almıştır. Proje ile Mersin’de yaşayan Romanlara Bambu mobilya yapımı öğretilmiş, bir de üretim atölyesi kurulmuştur,
 
Okuma-Yazma Ve Meslek Eğitimi Projesi (Omep)
Ulusal Eğitime Destek Kampanyası çerçevesinde 2003 yılında uygulanmak üzere tarafımca hazırlanan proje kapsamında okuma-yazma bilmeyenleri okur yazar yapmak, okur-yazar olup belgesi olmayanların eğitimini tamamlayıp üst eğitimlerini sürdürmelerine destek olmak ve okuma-yazma kurslarına katılanların aynı zamanda bir beceri sahibi olabilmeleri ve istihdamları için mesleki kurslar açmak gibi okumaz-yazmazların eğitim-üretim-istihdamlarına yönelik uygulamaları teşvik ve belli bir disiplin içinde yürütmek öngörülmüştür.
 
Ben İçel’im” Projesi
2002 yılında tarafımca hazırlanıp onaya sunulan proje ile öğrencilere, yaşadıkları ili tanıtıp sevdirmek amacıyla içinde Halk Oyunları, Seyirlik Oyunlar, Tarihi ve Turistik Yerler, İlçe Görüntüleri, Yöresel ve Folklorik Deyiş, Deyişatlar, Etnografik Eşyalar, Yöre Yemekleri, Halk Müziği vb. unsurların bulunduğu özel bir program uygulanması teklif edilmiştir
 
El Dokumacılığı Projesi
İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı adına Mersin’deki kadınların el sanatı becerilerini değerlendirmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na gönderilen proje 2000 yılında 10.000TL. hibe almıştır. Proje ile 400 ev hanımına ulaşılmış, Mersin Kilimi, Sicim Kilim, Çıpıt kilim, yapımı; teknik bilgi, üretim ve organizasyon eğitimi verilmiş ve başta Vakko olmak üzere pek çok pazara üretim pazarlanmıştır.
 
Sokakta Yaşayanlara Yönelik Rehabilitasyon Projesi
Mersin’de ciddi bir sorun haline gelen sokak çocukları konusunda 1999 yılında tarafımca hazırlanıp Valilik Makamına sunulan proje kapsamında;Araştırma Enstitüsü kurulması (Üniversite), Projede görev alacakların görev sürelerinin uzun tutulması, Özellikle, Polis ve Zabıta görevlilerinin konu ile ilgili eğitimden geçirilmesi, Üretim üniteleri kurulması ve çalışmaların ekonomik yönden desteklenmesi teklif edilmiştir.
 
Yörük Açıkhava Müzesi
Asya'daki geçimi hayvancılığa bağlı oymaklardan Anadolu'ya gelişlerinde de bu hayatı sürdürenlerden geriye kalan 100 hanelik bir Türk grubu buğün Aydıncık-Gülnar sınırları arasında yaşamaktadır. Kendilerine Sarıkeçili Yörüğü de denen bu grubun bölgemizde bulunuşu büyük bir şanstır.
Bu noktadan hareketle bölgenin bir “yörük yerleşim alanı” olarak belirlenmesi ve burada denizle bağlantılı olarak Türkiye’nin en büyük açık hava müzesinin burada kurulması başta Türk milli kültürü olmak üzere bir “turizm olayı” olarak da ekonomik bir potansiyel oluşturacaktadır.Proje 1998 yılında İçel Valiliğine sunulmuştur.
 
Mersin çevre ilçe ve köylerinde var olan el sanatı ürünlerinin tespiti, üretimi ve pazarlanması amacıyla 1997 yılında hazırlanan projeye Mersin İl özel İdaresi 11.300.TL. mali destek vermiştir. Proje ile 150 ev hanımı pamuklu el dokuma kumaş üretimi yapmıştır.
 
Bilgi Yayma Merkezi (Biymer)
Türkiye’nin AB’ye adaylık sürecinde “görüşmelerin başlatılması” takvimini almasıyla birlikte, bilhassa Mersin, yoğun göç alan illerden biri olarak “bilim “alanında “Acil ihtiyacı” bulunan bir il konumundadır. Şehrin kentsel çevre, eğitim. istihdam vb. konularda “bilim” transferine ve elde edilen bilimi paylaşmaya büyük ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun için Mersin’in sorunlarını “bilim çağı” anlayışıyla inceleyen, projeler üreten ve “iyi çözüm” için “iyi uygulamalar”ın yer aldığı AB boyutlu bir sivil merkeze ihtiyaç duyulmaktadır. Proje, bu amaçla tarafımca hazırlanmıştır.
 
 
Projeler Listesi
Bu sayfa 13,831 kisi tarafndan okunmutur.
Bu i�erikle ilgili hen�z herhangi bir yorum yap�lmam��t�r. Bu i�erikle ilgili Yorumunuzu eklemek i�in buray� t�klay�n�z.

Projeler

El Sanatlarını Geliştirme Projesi
El Sanatlarını Geliştirme Projesi

Proje çerçevesinde planlanan iş takvimine göre Çamlıyayla, Tarsus, Mersin, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Bozyazı, Aydıncık, Anamur ilçeleri ve bu ilçelere ve merkeze bağlı 50 köyde alan araştırması yapılmıştır

9914 okunma
Atıktan Çiçeğe projesi
Atıktan Çiçeğe projesi

Evsel organik atıkların toplanarak kompost gübreye dönüştürülmesi

5886 okunma
Kırsal Gençlik Projesi
Kırsal Gençlik Projesi

Türkiye İle AB Arasında Kırsal Gençlik Zinciri Oluşturma Projesi

9380 okunma
Fotograf Katagorileri
Lütfen bir fotograf üzerine fareyi getirin
Ilköğretim Yılları-1968
2 Fotograf
Ortaokul-1969
2 Fotograf
Ortaokul-1970
3 Fotograf
Öğretmen Okulu Yıları-1971-72
12 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1973
11 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1974
22 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1975
9 Fotograf
1975-79 Mesleki Yıllar-elazığ
8 Fotograf
Video Katagorileri
Lütfen bir video üzerine fareyi getirin
Son Göç
3 Video