Federal Almanya'da Yetişkin Eğitimi Sistemini İnceledi

F. Almanya’daki yetişkin eğitimi sistemi, bu sistemin nasıl organize ve idare edildiği, yasal dayanağı, finansmanı, katılımcıları ve sistemin içeriği ile ilgili gözlem ve incelemelerimi içermektedir

İnsanlar artık çalışma ve yaşam alanlarında Avrupa ülkeleri hakkında bilgi sahibi olma ihtiyacını duyuyorlar. Özellikle bu ülkelerin durumlarını anlama, yeni fikirler edinme ve ortak çalışma imkanları arama isteğini giderek artırmaktadır. Kimi durumlarda böylesi işbirlikleri, Avrupa projesi olarak geliştirilip finanse bile edilmektedir.

F. Almanya son yıllarda uluslararası yetişkin eğitimi alanında önemli gelişmeler katetmiştir. Bir taraftan Afrika, Asya ve Latin Amerika ile, bir taraftan da Doğu Avrupa ve Ortadoğu’da bir takım ortak çalışmalar yapılmaktadır. F. Alman Dışişleri Bakanlığı’nın da desteklediği projeler arasında Türkiye’deki yetişkin eğitimi alanında işbirliği konuları araştırılmaktadır.

Ülkemizde de bu maksada yönelik önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bakanlığımız Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü bu konuyu önemsemektedir. Nitekim, Genel Müdürlüğümüz nezaretinde aralarında bizim de bulunduğumuz 9 kişilik “halk eğitimciler”grubu, yetişkin eğitimi hakkında bilgi edinmek üzere 10-21 Kasım 2003 tarihleri arasında F.Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Anılan ziyaret sonrası tarafımızca bizzat gözleneerek hazırlanan işbu rapor, F. Almanya’daki yetişkin eğitimi sistemi, bu sistemin nasıl organize ve idare edildiği, yasal dayanağı, finansmanı, katılımcıları ve sistemin içeriği ile ilgili bir miktar bilgi sunmayı amaçlamaktadır.

F.Alman yetişkin eğitimi hakkında hazırladığım rapora ulaşmak için tıklayınız

(Hilmi Dulkadir, Mersin Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, Mersin, 28.11.2003)

Federal Almanya'da Bulundu

Federal Almanya'da Bulundu

Federal Almanya'da Bulundu

Federal Almanya'da Bulundu

Federal Almanya'da Bulundu

Federal Almanya'da Bulundu

Federal Almanya'da Bulundu

Bu sayfa 14,653 kisi tarafndan okunmutur.
Bu i�erikle ilgili hen�z herhangi bir yorum yap�lmam��t�r. Bu i�erikle ilgili Yorumunuzu eklemek i�in buray� t�klay�n�z.

Yurtdışı

Fransa'da Gıda Kümeleme Çalışmasına Katıldı
Fransa'da Gıda Kümeleme Çalışmasına Katıldı

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülen bir proje kapsamında Fransa’nın Nice/Sofya-Antipolis/Aix-en Bölgesi'neyapılan çalışma ziyaretine atıldı

10009 okunma
5 avrupa ülkesine gitti
5 avrupa ülkesine gitti

Avrupa Ülkelerinde Kırsal Gençlik Konusunda İnceleme Yaptı

5720 okunma
Tayland'da Eğitim Aldı
Tayland'da Eğitim Aldı

Bir Sivil Toplum Kuruluşu tarafından Tayland'a gönderildi.

6580 okunma
Amerika
Amerika

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Amerika'ya gönderildi, Yetişkin Eğitimi Üzerine İnceleme yaptı. (OHİO 1990)

7043 okunma
Fotograf Katagorileri
Lütfen bir fotograf üzerine fareyi getirin
Ilköğretim Yılları-1968
2 Fotograf
Ortaokul-1969
2 Fotograf
Ortaokul-1970
3 Fotograf
Öğretmen Okulu Yıları-1971-72
12 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1973
11 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1974
22 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1975
9 Fotograf
1975-79 Mesleki Yıllar-elazığ
8 Fotograf
Video Katagorileri
Lütfen bir video üzerine fareyi getirin
Son Göç
3 Video