Düzenlediği İlmi Toplantılar

7 adet seminer ve sempozyum düzenledi

I.Kırsal Gençlik Semineri, Nisan-Mersin2009,

II.Kırsal Gençlik Semineri, Temmuz, Ankara 2009

II. Mersin Kültür ve Eğitim Sempozyumu 2-4 Aralık 1988 Mersin

I. Mersin Kültür ve Eğitim Sempozyumu 18-20 Aralık 1987 Mersin

Karacaoğlan Semineri 28-30 Haziran 1985 Mut

Karacaoğlan Semineri 25-27 Mayıs 1984 Mut

Karacaoğlan Semineri 10-12 Haziran 1983 Mut

Bu sayfa 5,487 kisi tarafndan okunmutur.
Bu i�erikle ilgili hen�z herhangi bir yorum yap�lmam��t�r. Bu i�erikle ilgili Yorumunuzu eklemek i�in buray� t�klay�n�z.

Kültürel Yaşam

Makaleleri
Makaleleri

Yurt içi ve yurt dışı yayın organlarında 120'i aşkın makalesi yayınlandı.Makalelerinin çoğunluğu Türk Halk Bilimi üzerinedir.Makalelerinin kaynağını ise sahada yaptığı araştırmaları oluşturmaktadır.

7752 okunma
Süreli Yayınlar
Süreli Yayınlar

1983 yılında Mut'ta "Yaygın Eğitim Mut Haber Bülteni"ni, 1987 yılında Mersin'de "İçel Kültürü"nü, yine Mersin'de 2008 yılında "Kırsal" adlı dergileri çıkardı.Her 3 dergi de Türkiye genelinde dağıtıldı, Özellikle İçerl Kültürü çok büyük kabül gördü.

6934 okunma
Kitapları
Kitapları

Toplam 16 kitap yazdı, 8 kitabı yayınlandı, 8'i yayına hazır bulunmaktadır. Yaınlanan kitaplardan biri Milli Eğitim Bakanlığı, biri Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlarının çoğunluğu Mersin Halkbilimi ile ilgili bulunmaktadır.

8026 okunma
Konuşmacı Olarak Katıldığı konferanslar
Konuşmacı Olarak Katıldığı konferanslar

Üniversite ve Çeşitli kuruluşlarda yaptığı konuşmalar

5724 okunma
Araştırma Yapmak Üzere Gitiği iller
Araştırma Yapmak Üzere Gitiği iller

MEB tarafından Aşağıdaki illerde sosyo kültürel araştırma yapmak üzere Görevlendirildi

5529 okunma
Fotograf Katagorileri
Lütfen bir fotograf üzerine fareyi getirin
Ilköğretim Yılları-1968
2 Fotograf
Ortaokul-1969
2 Fotograf
Ortaokul-1970
3 Fotograf
Öğretmen Okulu Yıları-1971-72
12 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1973
11 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1974
22 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1975
9 Fotograf
1975-79 Mesleki Yıllar-elazığ
8 Fotograf
Video Katagorileri
Lütfen bir video üzerine fareyi getirin
Son Göç
3 Video