Biyografi

Hilmi Dulkadir'in Detaylı Biyografisi

HİLMİ DULKADİR’İN BİYOGRAFİSİ

(detay)

Doğum Yeri ve Yılı:03.03.1955 Doğanşehir-Malatya

Medeni Durumu: Evli, 3 çocuk sahibi

ÖĞRENİM DURUMU

Ortaöğretim:Tokat İlköğretmen Okulu (1971-1975)

Önlisans:Eğitim Fakültesi (1986-1988)

Lisans   :İktisat (1984-1988)

Yüksek Lisans:Türk Dili ve Edebiyatı (Halk Edebiyatı) Ana Bilim Dalı.(1991-1993)

GÖREV YERLERİ

Elazığ-Palu-Ormanpınar Köyü İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni:1975-1979

Mersin-Mut-Yalnızcabağ Köyü İlkokulu Öğretmeni:1979-1980

Mersin Mut-Suçatı Köyü İlkokulu Müdürü:1980-1981

Mut Halk Eğitimi Merkezi Müdürü:1982-1986

Merisin Halk Eğitimi Merkezi Müdürü:1986-2006

Mersin Salim Güven İlköğretim Okulu Müdürü :2006 (4 ay)

Mersin İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları Daire Başkanı:2006-2011  halen devam ediyor

ALDIĞI ÖDÜLLER

2009 Yılı Performans Ödülü

2002 Yılı Mersin’in En Başarılı Kamu Çalışanı,

2001 Yılı Mersin’de Yılın Bürokratı Ödülü

1998 Yılı Meslek Hizmetleri Ödülü,

1991 Yılı Maaşla Ödüllendirme

1990 Yılı Maaşla Ödüllendirme

1988 Yılı İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü

1986 yılı Maaşla Ödüllendirme

YURTDIŞI ÇALIŞMALARI

Fransa’nın Nice/Sofya-Antipolis/Aix-enBölgesi (Dış Ticaret Müsteşarlığı- Kümelenme konusunda inceleme-2009

Makedonya, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Fransa(AB projesi kapsamında STK’larla buluşma ve kırsal gençlik çalışmaları hakkında bilgi alma 2008-2009)

Federal Almanya (Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilerek Yaygın Eğitim Uygulamaları hakkında inceleme, Berlin, Köln, Bonn, Erfurt  2003

Thailand(Kolaylaştırılmış okuma yazma eğitimi, BANGKOK 1999)

Amerika (Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilerek Amerika’da Yetişkin Eğitimi Üzerine İnceleme, OHİO 1990)

M.E.BAKANLIĞI TARAFINDAN HALKBİLİM ARAŞTIRMASI YAPMAK ÜZERE GÖNDERİLDİĞİ İLLER

Gaziantep -Elazığ (14 Ekim-4 Kasım1985)

İçel (Gülnar-Anamur 29 Ocak-9 Şubat 1986)

Kayseri (1-17 Aralık 1986)

Kars (10-30 Ağustos 1987)

Malatya (Hekimhan – Arapgir – Arguvan- 28 Temmuz-12 Ağustos 1988)

ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR

TFA, Türk Folklor Araştırmaları Kurumu

ILESAM (İlim Eseri Sahipleri Meslek Birliği)

İÇEV VAKFI (Kurucu ve halen yönetim kurulu üyesi)

TBD (Türkiye Bilişim Derneği)

MAB (Meslek Adamları Birliği) Şeref Üyesi

MESİAD (Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği) Şeref Üyesi

KATILDIĞI KURS VE SEMİNERLER

Katılım Öncesi Mali Yardımlar İPA- Eğitimi Ankara, Şubat-Mart 2010, İçişleri Bakanlığı

Etik Liderlik Semineri, Gaziantep 19-20 Kasım 2009, Başbakanlık Etik Kurulu

Tr-aining of school and training centre managers, 2002-2007, training programme under MEGEP

Team Leadership and Teamwork, GAZİANTEP 21-22 March 2005 / 18-19 April 2005

Strategy Development, ADANA, 10-11-31 October 2005 / 01-28-29 November 2005

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarını Tanıtma Semineri, Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, 19-04-2005 – 21-04-2005

Gelir Getirici kurslar Semineri,  Ankara 14-16 Eylül 2004, M.E.Bakanlığı

Introduction to Project Cycle Management and basic procedures of application for EU grant schemes, GAZİANTEP 29-30 April 2004

Personal Leadership Style and Management Tools, ADANA 14- 15 June 2004

Project Management, GAZİANTEP 21-22-25-26 October 2004

Kooperatifçilik Eğitim Kursu, Mersin 12.05.2002, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü

Eğitim Yönetimi Semineri, Mersin 05.02.2002, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü

Döner Sermaye Semineri, Mersin 23.03.2001, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü

Bilgisayar Formatör Öğretmen Yetiştirme Eğitimi Programı, Mersin 22.12.2000, Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü

XVI.Milli Eğitim Şurası, Ankara 22-26  Şubat 1999, Seçimlerle Gelen Üye

Hızlı ve Etkili Okuma Semineri,Mersin 28.11.1994

”Eğitim Yönetimi Semineri, Şanlıurfa15.09.1991, M.E.Bakanlığı

İngilizce Dil Kursu (5 ay Süreli), Ankara 26.03.1990 Uluslararası Dil Merkezi A. Ş.

XII. Milli Eğitim Şurası, Ankara, 18-22 Temmuz 1988, Bakanlıkça Seçilmiş Üye

Yaygın Eğitimin Organizasyonu Semineri,  Ankara 16.09.1983, M.E.Bakanlığı

YAYINLANAN KİTAPLARI

Mut ve çevresinde Halk El sanatları Istar Dokuma. Tür. Tekik ve Motifler

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı. Çıraklık ve Yaygın Egitim Genel Müdürlüğü. Gelenek  Görenek ve El Sanatları Servisi 1. 1985 Ankara

İçel İli Halk Kültürü Bibliyografyası

Kültür Bakanlığı Yayınları/1630, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü  Yayınları:211, Biyografiler, Bibliyografyalar Dizisi:29, Ankara 1995

Kars Günlüğü( Kişisel yayın)

İçel’de Son Yörükler SARIKEÇİLİLER

İçel Valiliği Yayını

Karacaoğlan Semineri Bildirileri

1986 Yayına Hazırlayan Hilmi Dulkadir  72 Sayfa kitap Muhtevası: Karacaoğlan Hakkında Bildiriler  Kurm: Mut Halk Eğitim Merkezi

İçel (Mersin) Broşürü

18 Sayfa renkli ofset baskılı broşür  Muhtevası: İçel'in Tarihi ve Turistik  Değerleri  Kurum: Mersin Halk Eğitimi Merkezi  (Bu eserin ayrıca resimlerinden bir bölümü de tarafımdan çekilmiştir.)

I. Mersin Kültür ve Eğitim Sempozyumu Bildirileri

1987, Yayına Hazırlayan: Hilmi Dulkadir

II.Mersin Kültür ve Eğitim Sempozyumu Bildirileri

1988  Yayına Hazırlayan: Hilmi Dulkadir

Süreli Yayınları

Yaygın Eğitim Mut Haber Bülteni

Sahibi ve yazı İşleri Müdürü: Dulkadir  1 Mart 1983-1 Nisan 1986 13 Sayı Dergi  Muhtevası: Mut Folkloru

İçel Kültürü

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Hilmi Dulkadir  1 Ocak 1987 4 ayda bir  yayınlanmaktadır. 32 sayfa dergi  Muhtevası:İçel Kültürü

Kırsal

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Hilmi Dulkadir 2008-2010 ayda bir yayınlanmıştır, 12 sayı çıkarılmıştır.Muhtevası: Kırsal Gençlik

Yayına hazır olan kitapları

Türk Dokumaları(Pazarcık-Araban-Hekimhan-Palu)

Masllarımız-Hikayelerimiz(Malatya)

Masallarımız -Hikayelerimiz(Araban)

Masallarımız-Hikayelerimiz(Palu)

Avşar Elleri (Kayseri bölgesinde yapılan derlemeler)

Kars Günlüğü II(Folklor ve Etnoğrafya Araştırmaları)

Bektaşi Şiirleri (Mut’ta bulunan Cönklerden derlenmiştir)

Türk Folklorunda Av

DÜZENLEDİĞİ İLMİ TOPLANTILAR

Kırsal Gençlik Seminer, Nisan-Mersin2009, Temmuz, Ankara  2009

II. Mersin Kültür ve Eğitim Sempozyumu  2-4 Aralık 1988 Mersin

I. Mersin Kültür ve Eğitim Sempozyumu18-20 Aralık 1987 Mersin

Karacaoğlan Semineri28-30 Haziran 1985 Mut

Karacaoğlan Semineri25-27 Mayıs 1984 Mut

Karacaoğlan Semineri10-12 Haziran 1983 Mut

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI KONFERANS ve SEMİNERLER

Kırsal Gençlik Konferansları, Mersin-Ankara

Türk Tiyatrosunda Seyirlik Oyunlar Çukurova Üniversitesi Büyük Anfi

Çıldırlı Aşık Şenlik İlesam Kültür Evi

Atatürk ve Folklor Mersin Kültür Merkezi

Küçük İşletmelere KOSGEB ve Halk Bankası Destekleri Mut TicaretveSanayi Odası

Çanakkale Muharebeleri (İhraacatçı Birlikleri)

Kolaylaştırılmış okuma-yazma öğretimi teknikleri: Samsun, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi, Van, Malatya Halk Eğitimi Merkezi, İstanbul, Harp Akademileri Komutanlığı (Yurtdışından gelen misafiröğrencilere kolaylaştırılmış okuma-yazma öğretimi uygulaması)

TEBLİĞLE KATILDIĞI SEMPOZYUMLAR

Mersin Sempozyumu,Mersin 19-22 Kasım 2008 Tebliğ Konusu: Mersin Folklor Araştırmalar-Bir Sıtkı Soylu Örneği, cilt III, s. 494

Sokakta Çalışan-Çalıştırılan ve Risk Altındaki Çocuklar Sempozyumu,Ankara 26.05.2006, M.E.Bakanlığı

Eğitimde İyi Örnekler Sempozyumu II., Ankara 23.05.2006, M.E.Bakanlığı

Eğitimde İyi Örnekler Sempozyumu I., Ankara 22-24.12.2004, M.E.Bakanlığı

2000’li yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu, İzmir 25-27 Kasım 1998, Dokuz Eylül Üniversitesi-Kültür Bakanlığı

V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü  Kongresi,  Ankara 24-29 Haziran 1996,Tebliğ Konusu: “Türk Dokumalarının Coğrafi Dağılımı Üzerine Görüşler.”

Uluslararası Türkmen Kültürü Sempozyumu, Silifke 21 Mayıs 1996, Tebliğ Konusu: “Sarıkeçililer ve Göç”

Erciyes Yöresi II. Folklor Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu, Kayseri 7-9 Mayıs 1992,Tebliğ Konusu: “Kayseri’nin Güneyinde  Yerleşik Oymaklar ve Bunların Dokumalarından Örnekler.”

II. Uluslararası Karacaoğlan –Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu, Adana, 19-22 Kasım 1991Tebliğ Konusu:Sarıkeçililer

İnönü Üniversitesi GAP ve Kültürel Değerlerimiz Sempozyumu, Malatya 17-19 Haziran 1991,Tebliğ Konusu : “Kültürel ve Etnografik Yönden Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Diğer Bölgelerle Kıyaslama.”

Kültür Bakanlığı IV. Milletlerarası Halk Kültürü Kongresi, Antalya 6-11 Mayıs 1991, Tebliğ Konusu: “Türk Dokuma Yayınları Hakkında Sosyo Kültürel Bir Değerlendirme.”

I. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu, Adana 20-25 Kasım 1990, Adana Valiliği,Tebliğ Konusu: “Dadaloğlu’nun  Kavgasındaki Gerçek”

Erciyes Yöresi I. Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu Tebliğ Konusu: ”Yahyalı Halıları”Erciyes Üniversitesi

III. Milli Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi, Konya, 16-17 Ekim 1989, Tebliğ Konusu: ”Malatya’nın Sürgü Kasabası’nda  Oynanan Çocuk Oyunları ve Bir Kümeleme Denemesi.”Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü

II. Malatya Çevresi Halk Kültürü ve Battal Gazi Sempozyumu, Malatya, 19-21 Ekim 1988 Tebliğ Konusu: “Malatya’da  Çadır ve Sergileri”

II.Mersin Kültür ve Eğitimi Sempozyumu, Mersin 02-04 Aralık 1988, Mersin Halk Eğitimi Müdürlüğü

I.Mersin Kültür ve Eğitimi Sempozyumu, Mersin 18-20 Aralık1987, Mersin Halk Eğitimi Müdürlüğü

Fırat Üniversitesi Fırat Havzası II. Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Elazığ 5-7 Kasım 1987, Tebliğ Konusu: ”Palu Dokumaları”

İnönü Üniversitesi Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, Malatya 19-20-21 Ekim 1987, Tebliğ Konusu: “Doğanşehir Çevresinde Yazlayan Konar-Göçerler ve Bunların Dokuma Sanatı”

Fırat Üniversitesi Fırat Havzası folklor ve Etnografya Sempozyumu, Elazığ 24-27  Ekim 1985,Tebliğ konusu : ”Avcılık Geleneğimiz”

Milletlerarası Türk Halı Kongresi, İstanbul 7- 14 Eylül 1984, Tebliğ konusu: ”Konar-Göçer Hayatın Dokumalara  Tesiri”

YAYINLANAN MAKALELERİ

Dulkadir. Hilmi:Halk Eğitimi Çalışmalarında Bir Konu,21  Yay. Eğt.Mut Hab. Bült.(1). Mart 1983

Dulkadir. Hilmi: Avcılık Üzerine, Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. Haziran 1983.(20).7

Dulkadir. Hilmi:13. Mut Karacaoğlan Kültür ve Sanat Fetivalinde Bize Düşenler, Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. Haziran 1983. (2). 23

Dulkadir, Hilmi: Röportaj:Karacaoğlan, Yay.Eğt.Hab.Bült. Haziran 1983.(1).22(Röportaj Sıtkı Soylu ile yapılmıştır)

Dulkadir,Hilmi:Deve Botlaması, Yay.Eğt.Mut.Hab.Bült.(3) Ekim 1983.24

Dulkadir,Hilmi:Taşeli Yöresi Köy Seyirlik Oyunları:Bina, Yapma Halay,4(39),Mart 1984,17

Dulkadir Hilmi:Ve Sigara Üzerine Birkaç Söz, Yay.Eğt.Mut Hab.Bült.(5),Nisan 1984,12

Dulkadir Hilmi:Taşeli Yöresi Köy Seyirlik Oyunları:Yalnızcabağ Köyü Yay.Eğt. Mut Hab.Bült.(5).Nisan 1984,3

Dulkadir Hilmi:Taşeli Yöresi Köy Seyirlik Oyunları:Değirmen, Halay, (40), Nisan 1984,15

Dulkadir Hilmi:Taşeli Yöresi Köy Seyirlik Oyunları Keçi Kesme Yay.Eğt.Mut Hab.Bült.(5).Nisan 1984,6

Dulkadir Hilmi:Hayvan Öyküsü(Mut'tan):Erkeğin Alası Horozdur, Halay, (42) Nisan 1984,8

Dulkadir Hilmi:Taşeli Yöresi Köy Seyirlik Oyunları:Geyik Avı Halay, 4(41) Mayıs 1984,8

Dulkadir Hilmi:Mut Seyirlik Oyunları Anadolu Gazetesi 31 Mayıs 1984

Dulkadir Hilmi:Mut'ta Folklor Bayramı Size, 4 (43).Temmuz 1984.25

Dulkadir Hilmi:14.Mut Karacaoğlan Kültür ve Sanat Festivali Üzerine Birkaç Söz Yay.Eğt.Mut Hab.Bült.(6).Temmuz 1984.86

Dulkadir Hilmi:XIV.Mut Karacaoğlan Kültür ve Sanat Festivali ve Halk Oyunları Şenliği Halay 4(43).Temmuz 1984.911

Dulkadir Hilmi:Taşeli Yöresi Köy Seyirlik Oyunları:Keçi Kesme Halay, 4(43).Temmuz 1984

Dulkadir Hilmi:Taşeli'nde Bayram İnanç,Temmuz 1984,40

Dulkadir Hilmi:Ve İşte Erkeklere Bir Masal:Erkeğin Alası Horozdur Yay. Eğt. Mut Hab.Bül. (7).Ekim 1984.12

Dulkadir Hilmi:Köy Seyirlik Oyunu:Eskici Yay.Eğt.Mut.Hab Bült.(7) Ekim 1984.8

Dulkadir Hilmi:Her Sayıda Mutlu Bir Şair, Osman Sinan I Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (7) Ekim 1984 25

Dulkadir Hilmi:Mut'dan Derlenen Bilmeceler I Halay.4(46).Ekim 1984

Dulkadir Hilmi:Mut'dan Derlenen Bilmeceler II Halay.4(47)Kasım 1984.14

Dulkadir Hilmi:Mut'dan Derlenen Maniler Halay.4(48).Aralık 1984.23

Dulkadir Hilmi:Karacaoğlan'la Ver Elini Anadolu.(şiir).Size Dergisi.(128-132).1984

Dulkadir Hilmi:Mutlu Şairler:Aşk Cemali I Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 24

Dulkadir, Hilmi: Birkaç da Bilmece I Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (5) Nisan 1984 10

Dulkadir, Hilmi: Mut'tan Maniler I Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (5) Nisan 1984 8

Dulkadir, Hilmi: Birkaç da Bilmece II Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (7) Ekim 1984 11

Dulkadir, Hilmi: Mut'tan Maniler II Yay. Eğt. Mut Hab. Bült.(7) Ekim 1984 10

Dulkadir, Hilmi: Birkaç da Bilmece III Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (8) Ocak 1985 10

Dulkadir, Hilmi: Mut'tan Maniler III Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (8) Ocak 1985 11

Dulkadir, Hilmi: Seyirlik Oyunu: Köşker Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (8) Ocak 1985 89

Dulkadir, Hilmi: Her Sayıda Bir Şair: Aşık Cemali II Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (8) Ocak 1985 12

Dulkadir, Hilmi: Öllük Türk Folkloru Dergisi (67) Şubat 1985 30

Dulkadir, Hilmi: Yanışlarımız Türk Folkloru Araştırmaları (34) Şubat 1985 130

Dulkadir, Hilmi: Birkaç da Bilmece IV Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 18

Dulkadir, Hilmi: Mut'tan Maniler IV Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 17

Dulkadir, Hilmi: Bu Şiirler Hangisinin Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 11

Dulkadir, Hilmi: İstiklal Marşımız Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 4

Dulkadir, Hilmi: Seyirlik Oyunları: Et Parası Toplama(Çapar-Kapar) Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 15

Dulkadir, Hilmi: Türkülerin Yurdu Yöresi Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 8

Dulkadir, Hilmi: Röportaj: Türkülerin Yurdu Yöresi Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 8 Röportaj Sıtkı Soylu ile Yapılmıştır

Dulkadir, Hilmi: Çanakkale'nin Hatırlattıkları Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 5

Dulkadir, Hilmi: Mutlu Şairler: Aşık Osman Sinan II Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (9) Nisan 1985 23

Dulkadir, Hilmi: Mutlu Şairler: Aşık Osman Sinan III Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (10) Haziran 1985 28

Dulkadir, Hilmi: Bir Seyirlik Oyun ve Düşündürdükleri Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (10) Haziran 1985 20

Dulkadir, Hilmi: Birkaç da Bilmece V Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (10) Haziran 1985 18

Dulkadir, Hilmi: Karacaoğlan Şenlikleri Üzerine Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (10) Haziran 1985 3

Dulkadir, Hilmi: Mut'tan Maniler V Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (10) Haziran 1985 18

Dulkadir, Hilmi: Karacaoğlan Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (10) Haziran 1985 4

Dulkadir, Hilmi: XIII Mut Karacaoğlan Kültür ve Sanat Festivalinde Bize Düşenler Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (2) Haziran 1985 23

Dulkadir, Hilmi: Türk Folklorunda Av Avcı Rastgele Aralık 1985

Dulkadir, Hilmi: Sarıkeçililerde Meteoroloji Erciyes (98) Şubat 1986

Dulkadir, Hilmi: Mut'tan Maniler VI Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (13) Nisan 1986 25

Dulkadir, Hilmi: Yaygın Eğitim Üzerine Notlar Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (13) Nisan 1986 6

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Seyirlik Oyunları: Arap Oyunu Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (13) Nisan 1986 20

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri I Yay. Eğt. Mut Hab. Bült. (13) Haziran 1986 23

Dulkadir, Hilmi: Milli Eğitimimiz Üzerine Düşünceler Boğaziçi Dergisi (49) Temmuz 1986

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri II İçel Kültürü (1) Ocak 1987 9

Dulkadir, Hilmi: Türk Oymaklarından Notlar Türk Folkloru Dergisi (90) Ocak 1987 16

Dulkadir, Hilmi: Alaçuvallar Üzerine Birkaç Söz Folktur Sanat, Nisan- Mayıs 1987 18

Dulkadir, Hilmi: Olaylar ve Ağıtlar I Size (1618) Ekim 1987 30

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri III İçel Kültürü (2) Mayıs 1987 9

Dulkadir, Hilmi: İçel'de Sarıkeçililer I İçel Kültürü (2) Mayıs 1987 26

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri IV İçel Kültürü (3) Eylül 1987 1

Dulkadir, Hilmi: İçel'de Sarıkeçililer II İçel Kültürü 1(3) Eylül 1987 7

Dulkadir, Hilmi: Olaylar ve Ağıtlar II Size (1619) Kasım 1987 29

Dulkadir, Hilmi: Bir Panel: Taşeli Kültürü Üzerine Folkur Sanat 1 (4) Kasım-Aralık 1987 2

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri V İçel Kültürü (5) Nisan 1988 14

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri VI İçel Kültürü (6) Eylül 1988 13

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri VII İçel Kültürü (7) Ocak 1989 3

Dulkadir, Hilmi: Prof.Dr.Bahaeddin Öğel'i Kaybettik İçel Kültürü(8) Temmuz 1989 3

Dulkadir, Hilmi: The Sarıkeçeli Tribe and Their Flatweaves Orıantal  Carpet Textile Studies October 27 th 1989 London Volüme theree Number two

Dulkadir, Hilmi: Bir Mut Masalı:Tilkinin Başına Gelenler İçel Kültürü (7) Eylül 1988 21

Dulkadir, Hilmi: Anamur'da Post Yanışlı Kilimler İçel Kültürü(8) Temmuz 1989 13

Dulkadir, Hilmi: Mersin'de Derlenen Tekerlemeler İçel Kültürü (9) Eylül 1989 8

Dulkadir, Hilmi: Anamur Yaylalarında Şimdi Tarla (6-7) 1990 10

Dulkadir, Hilmi: Folklor Çeşitlemeleri İçel Kültürü (11) Mayıs 1990 8

Dulkadir, Hilmi: Folklor Çeşitlemeleri Ortadoğu Gazetesi (20-21) Ağustos 1990

Dulkadir, Hilmi: Mersin'de 19 Temmuz Şenlikleri İçel Kültürü (9) Eylül 1989 25

Dulkadir, Hilmi: Sait Emre Üzerine Sıtkı Soylu İle Bir Röportaj İçel Kültürü 1(12) Eylül 1990 2

Dulkadir, Hilmi: Seyirlik Oyunları İçel Kültürü 1(12) Eylül 1990 19

Dulkadir, Hilmi: Dadaloğlu'nun Kavkasındaki Gerçek İçel Kültürü (13) Ocak 1991 10

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri VIII İçel Kültürü (14) Mart 1991 16

Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü I İçel Kültürü (14) Mart 1991 23

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri IX İçel Kültürü (15) Mayıs 1991 22

Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü II İçel Kültürü (15) Mayıs 1991 24

Dulkadir, Hilmi: Kahramanmaraş'ta Bir Türkmen Oymağı Mahkenliler Kültürü Ve Sanat (10) Haziran 1991

Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü III İçel Kültürü (16) Temmuz 1991 17

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri X İçel Kültürü (16) Temmuz 1991 14

Dulkadir, Hilmi: IV.Milletlerarası Türk halk Kültürü Kongresi'nin Ardından İçel Kültürü (16) Temmuz 1991 24

Dulkadir, Hilmi: Gülek Boğazına Yazık Olmuş İçel Kültürü (17) Eylül 1991 4

Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü IV İçel Kültürü (17) Eylül 1991 22

Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü V İçel Kültürü (18) Kasım 1991 20

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri XI İçel Kültürü (17) Eylül 1991 25

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Bektaşi Şiirleri XII İçel Kültürü (18) Kasım 1991 19

Dulkadir, Hilmi: Sarıkeçililer II. Uluslararası Karacaoğlan Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu'na Sunulan Tebliğ 20-23 Kasım 1991 Adana

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri XIII İçel Kültürü (19) Ocak 1992 14

Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü VI İçel Kültürü (19) Ocak 1992 15

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri XIV İçel Kültürü Mart 1992 22

Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü VII İçel Kültürü (20) Mart 1992 23

Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü VIII İçel Kültürü (21) Mayıs 1992 16

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri XV İçel Kültürü Mayıs 1992 17

Dulkadir, Hilmi: Mersin Kızılkaya Köyü Tahtacılarından Derlemeler I İçel Kültürü (21) Mayıs 1992 19

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri XVI İçel Kültürü Temmuz 1992 12

Dulkadir, Hilmi: Mersin Kızılkaya Köyü Tahtacılarından Derlemeler II İçel Kültürü (22) Temmuz 1992 14

Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü IX İçel Kültürü (22) Temmuz 1992 11

Dulkadir, Hilmi: Mersin'de Derlenen Efsaneler I İçel Kültürü (23) Eylül 1992 15

Dulkadir, Hilmi: Amerika Günlüğü X İçel Kültürü (23) Eylül 1992 16

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri XVII İçel Kültürü Eylül 1992 18

Dulkadir, Hilmi: Mersin'de Derlenen Efsaneler II İçel Kültürü (24) Kasım 1992 20

Dulkadir, Hilmi: Mut'ta Bulunan Cönklerden Bektaşi Şiirleri XVIII İçel Kültürü Kasım 1992 22

Dulkadir, Hilmi: Mersin'de Derlenen Efsaneler III İçel Kültürü (25) Ocak 1993 13

Dulkadir, Hilmi: Kırk Kulun Anası (26) Mart 1993 27

Dulkadir, Hilmi: Zengintaş (27) Mayıs 1993 26

Dulkadir, Hilmi: Sırma Saçlı Kız.Tel Perçemli Oğlan (28) Temmuz 1993, 28

ALDIĞI TAKDİR VE TEŞEKKÜRLER

1981 Takdirname-Mut KAymakamlığı

1982 Teşekürname-Milli Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanlığı

1982 Takdirname-İçel Valiliği

1983 Takdirname-Mut Kaymakamlığı

1984 Takdirname-Mut Kaymakamlığı

1985 Takdirname-İçel Valiliği

1985 Takdirname-Mut Kaymakamlığı

1986 Maaşla Ödüllendirme-Milli Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanlığı

1987 Teşekkürname-İçel Valiliği (2 adet)

1987 Takdirname-İçel Valiliği (2 adet)

1987 Takdirname-İçel Valiliği

1988 Maaşla Ödüllendirme-Milli Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanlığı

1989 Teşekkürname-İçel Milli Eğitim Müdürlüğü

1990 Teşekkürname-Milli Eğitim Bakanlığı (1989 Öğretim Yılı Teftiş Sonucu)

1990 Maaşla Ödüllendirme-Milli Eğitim Bakanlığı

1991 Maaşla Ödüllendirme-Milli Eğitim Bakanlığı

1992 Takdirname-İçel Valiliği

1993 Teşekkürname-İçel Valiliği

1993 Teşekkürname-Milli Eğitim Bakanlığı

1994 Teşekkürname-İçel Milli Eğitim Müdürlüğü (2 adet)

1994 Teşekkürname-Bakanlık Makamı

1995 Teşekkürname-İçel Milli Eğitim Müdürlüğü ( 5 adet)

1996 Teşekkürname-İçel Milli Eğitim Müdürlüğü (teftiş sonu)

1996 Teşekkürname-Milli Eğitim Bakanlığı (3 adet)

1996 Takdirname-İçel Valiliği ( 2 adet)

1997 Takdirname-İçel Valiliği

1998 Takdirname-İçel Valiliği

1999 Takdirname-İçel Valiliği

1999 Teşekkürname-İçel Milli Eğitim Müdürlüğü (teftiş sonu)

1999 Teşekkürname-İçel Milli Eğitim Müdürlüğü (3 adet )

2000 Teşekkürname-İçel Valiliği ( 3 adet)

2000 Takdirname-Milli Eğitim Bakanlığı

2000 Takdirname-İçel Valiliği

2001 Teşekkürname-Milli Eğitim Bakanlığı (4 adet)

2002 Teşekkürname-İçel Milli Eğitim Müdürlüğü

2004 Teşekkürname-Milli Eğitim Bakanlığı

2005 Teşekkürname-Milli Eğitim Bakanlığı

2006 Teşekkürname-Milli Eğitim Bakanlığı ( 2 adet)

2007 Takdirname-Mersin Valiliği

2009 Takdirname-Mersin Valiliği

Ayrıca;

Teşekkür Belgesi, Temiz Toplum Hareketi

Teşekkür Belgesi, Yörük Türkmen Vakfı

Şeref Belgesi, Türk Folklor Araştırmaları Kurumu

Teşekkür Belgesi Erciyes Dergisi

Teşekkür Belgesi, Anne Çocuk Eğitimi Vakfı1996

Teşekkür Belgesi, Adana Valiliği 1997

Teşekkür Belgesi, Silifke Belediyesi 1997

Teşekkür Belgesi, Kızkalesi Rotary Klübü (2003-2004 dönemi)

Teşekkür Belgesi, Dünya Radyo 2000

Şükran Belgesi, Türkiye Aile Planlaması Derneği 2000

Onur Belgesi, İçel Muhtarlar Derneği 2001

Teşekkür Belgesi, İl Emniyet Müdürlüğü2002

Teşekkür Belgesi, Mersin Rotaract Klübü 2002

Teşekkür Belgesi, Akdeniz Rotary Klübü 2005

Teşekkür Belgesi, Mut Belediyesi 1997

Teşekkür Belgesi, Uluslararası Çalışma Örgütü 2009

PROJELER

1997-2010 yılları arasında mensubu olduğu Halk Eğitimi Merkezi, Mersin İl Özel İdaresi, İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı başta olmak üzere Mersin’de bulunan çeşitli sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar ve diğer kuruluşlar için bizzat yazdığı, yürüttüğü; ortaklık kurduğu veya bu kurum ve kuruluşlarda iştirakçi olarak yer aldığı projelerden bazıları aşağıya çıkarılmıştır:

1.İçel Yöresi El Sanatlarını Araştırma, Geliştirme ve Üretim Projesi

Mersin çevre ilçe ve köylerinde var olan el sanatı ürünlerinin tespiti, üretimi ve pazarlanması amacıyla 1997 yılında hazırlanan projeye Mersin İl özel İdaresi11.300.TL. mali destek vermiştir. Proje ile 150 ev hanımı pamuklu el dokuma kumaş üretimi yapmıştır.

2.El Dokumacılığı Projesi

İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı adına Mersin’deki kadınların el sanatı becerilerini değerlendirmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na gönderilen proje 2000 yılında 10.000TL. hibe almıştır. Proje ile 400 ev hanımına ulaşılmış, Mersin Kilimi, Sicim Kilim, Çıpıt kilim, yapımı; teknik bilgi, üretim ve organizasyon eğitimi verilmiş ve başta Vakko olmak üzere pek çok pazara üretim pazarlanmıştır.

3.Yörük Açıkhava Müzesi

Asya'daki geçimi hayvancılığa bağlı oymaklardan Anadolu'ya gelişlerinde de bu hayatı sürdürenlerden geriye kalan 100 hanelik bir Türk grubu buğün Aydıncık-Gülnar sınırları arasında yaşamaktadır. Kendilerine Sarıkeçili Yörüğü de denen bu grubun bölgemizde bulunuşu büyük bir şanstır. Bu noktadan hareketle bölgenin bir “yörük yerleşim alanı” olarak belirlenmesi ve burada denizle bağlantılı olarak Türkiye’nin en büyük açık hava müzesinin burada kurulması başta Türk milli kültürü olmak üzere bir “turizm olayı” olarak da ekonomik bir potansiyel oluşturacaktadır.Proje 1998 yılında İçel Valiliğine sunulmuştur.

4.Sokakta Yaşayanlara Yönelik Rehabilitasyon Projesi

Mersin’de ciddi bir sorun haline gelen sokak çocukları konusunda 1999 yılında tarafımca hazırlanıp Valilik Makamına sunulan proje kapsamında; Araştırma Enstitüsü kurulması (Üniversite), Projede görev alacakların görev sürelerinin uzun tutulması, Özellikle, Polis ve Zabıta görevlilerinin konu ile ilgili eğitimden geçirilmesi, Üretim üniteleri kurulması ve çalışmaların ekonomik yönden desteklenmesi teklif edilmiştir.

5.Ben İçel’im” Projesi

2002yılında tarafımca hazırlanıp onaya sunulan proje ile öğrencilere, yaşadıkları ili tanıtıp sevdirmek amacıyla içinde Halk Oyunları, Seyirlik Oyunlar, Tarihi ve Turistik Yerler, İlçe Görüntüleri, Yöresel ve Folklorik Deyiş, Deyişatlar, Etnografik Eşyalar, Yöre Yemekleri, Halk Müziği vb. unsurların bulunduğu özel bir program uygulanması teklif edilmiştir

6.Okuma-Yazma Ve Meslek Eğitimi Projesi (Omep)

Ulusal Eğitime Destek Kampanyası çerçevesinde 2003 yılında uygulanmak üzere tarafımca hazırlanan proje kapsamında okuma-yazma bilmeyenleri okur yazar yapmak, okur-yazar olup belgesi olmayanların eğitimini tamamlayıp üst eğitimlerini sürdürmelerine destek olmak ve okuma-yazma kurslarına katılanların aynı zamanda bir beceri sahibi olabilmeleri ve istihdamları için mesleki kurslar açmak gibi okumaz-yazmazların eğitim-üretim-istihdamlarına yönelik uygulamaları teşvik ve belli bir disiplin içinde yürütmek öngörülmüştür.

7.Doğal Boya Projesi

İŞKUR’un yürüttüğü Aktif İşgücü Programları kapsamında İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı adına 2005 yılında tarafınca doğal boya projesi yazılmıştır. Proje, Mersin’de Bilgisayarla desen hazırlama eğitimi, Mut’ta Doğal boya yapım teknikleri eğitimi ve kilim dokuma faaliyetlerini içermektedir. Proje kapsamında90 kişinin eğitimi gerçekleştirilmiş, Mut Hacıahmetli köyündebirDoğal boya tesisi kurulmuştur, Proje 170.391.15 € hibe almıştır.

8.Bilişim Teknolojileri Eğitim Ve Uygulama Projesi (Bitek)

MİFİB tarafından yapılan çağrıya sunulan Projenin genel amacı, temel bilgisayar sertifikasına sahip 60 yararlanıcıya, ileri seviyede bilgisayar eğitimi vererek, çeşitli programlama dillerini öğretmek ve piyasa ile rekabet edebilir hale getirmektir.

9.Mersin’e Göçle Gelen Vatandaşlara Yönelik Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi (GEDİH)

Avrupa Komisyonunun hibe çağrısına 2006 yılında sunulan proje ile Mersin’e Göçle Gelen Vatandaşlara Yönelik olarak uygulanacak eğitimin uygulanacağı mahallelerdeki halkın sağlık, ekonomi, kültür ve diğer ihtiyaç duyacağı genel konularda mahalle halkını bilinçlendirmek, medeni bir toplum olma yolunda eksik bilgilerini tamamlarken yeni üretim imkanları ve istihdam kaynakları arayışı fikrini geliştirmek amaçlanmaktadır.

10.100 kişiye okuma yazma, 100 kişiye istihdam

Cumhurbaşkanlığı Makamından proje karşılığı 50.000TL ve Mersin Valiliği’nin verdiği ilave 50.000TL. ile Mersin’in yoğun göç alan mahallesinde yer alan GÜNEŞ İlköğretim Okulu zemin katında “100 kişiye okuma yazma, 100 kişiye istihdam” adlı projeyi yazdı ve uyguladı.

11.Toplum Önderleri Yetiştirme Projesi

İÇEV adına hazırlanan Proje, 2006 yılında Dünya Bankası’na sunulmuş ve 10.000 ABD Doları hibe almıştır. Proje ile Mersin’e göçle gelen vatandaşlarımızın yerleştiği 26 mahalleden 26 genç eğitime alınmış, eğitim sonrasında bir deToplum Önderleri Derneği kurulmuştur,

12. “Yerel Yönetimlerin Özerkliğinin Güçlendirilmesi”

Hollanda Hükümeti’nin MATRA programı kapsamında Şubat 2007’de başvurusu yapılmış, 400.000 € hibe alınmıştır. Proje, 01/01/2008 tarihinde resmen başlatılmıştır. Proje, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun etkin uygulanması konusunda Hollandalı uzmanların verdiği bir dizi eğitimi içermektedir.

13.Yoksullar İçin Mikro Kredi Projesi –YİMİK-

Mersin İl Özel İdaresi’nin mali kaynağı ve İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı’nın organizasyonu ile yürütülen proje Mersin’e özgü bir proje uygulamaktadır. Bu projenin belirgin özelliği kredi kullananlardan hizmet bedeli alınmamasıdır. Halen kredi kullanan kadın sayısı 1000’i geçmiştir.

14.Yoksullar İçin Mikro Kredi

Mersin İl Özel İdaresi ile İÇEV’in ortaklaşa yürüttüğü “Yoksullar İçin Mikro Kredi” projesine destek vermek amacıyla yazılan proje, Kanada Hükümeti’nden 20.000 Kanada Doları hibe almıştır. İÇEV hesabına gönderilen para, ile 22 yoksul kadına toplam 22.000 TL. mikro kredi verilmiştir.

1.5Köylerimiz Çok Güzel Çünkü Onlar Bizim Köyümüz”

15–30 yaş arası gençlerin kültürler arası iletişimini arttırmaya ve sosyal hayatta aktif rol almalarını sağlamaya dayalı bir AB hibesi alınarakKöylerimiz Çok Güzel Çünkü Onlar Bizim Köyümüz” adıyla hazırlanan proje kapsamında, 4 genç ve 1 grup lideri 02- 11 Ocak 2008 tarihleri arasında Makedonya’ya gönderilmiştir.

16. “Ütopya”

“Ütopya” adlı başka bir proje ile 7 genç ve 1 grup lideri Fransa’ya gönderilmiştir.

17.Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi Projeleri

2008 yılında 2 farklı proje teklifi hazırlanmıştır. 1. Eski hükümlü bayanların sosyal hayata entegrasyonu amaçlı bilgi iletişim teknolojileri alanında mesleki eğitim ve girişimcilik eğitimi projesi. (Ortak Ülke: İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, 2. Bayanların iş dünyasına katılmalarını destekleyecek internet üzerinden rehberlik projesi (Ortak Ülke: Çek Cumhuriyeti, İspanya, Fransa,

18. Atıktan Çiçeğe

Kasım 2007 tarihinde sunulan proje, İl Özel İdaresi ve İÇEV’in ortaklaşa yürüttüğü “Yoksullar için Mikro Kredi” projesinden yararlanan bayanları kompost gübre yapma konusunda eğitmeyi ve bu çalışmayı yerelde yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. proje başvurusu Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiş, 9.000 €’luk hibe alınmıştır.

19. Göçer Kültüründe Bitkisel Mucizeler

Euro-Med Kültürel Miras Programı kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Akdeniz Çanağı ülkeleri arasında kültürel mirasın korunmasına, tanıtılmasına ve bu ülkeler arasındaki turizm trafiğinin arttırılmasına dayanan proje çağrısına, Mersin Valiliği adına hazırlanan ve Mersin Organize Sanayi Bölgesinin ortak olarak yer aldığı“Göçer Kültüründe Bitkisel Mucizeler” başlıklı proje teklifi Akdeniz Çanağı ülkeleri arasında yaşamaya devam eden göçer kültürün kültürel değerlerini Avrupa’ya tanıtmayı amaçlamaktadır.(Proje Bütçesi: 800.000 €)

20. Mersin Sosyal Entegrasyon Projesi

IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında “Mersin Sosyal Entegrasyon “ projesi hazırlanmış ve Şubat 2007 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatına başvurulmuştur. Proje bütçesi 3. 5 00.000 €

21. Kadınlar için Girişimcilik Eğitimi Projesi

Yürütülmekte olan “Yoksullar İçin Mikro Kredi” projesinden kredi alan bayanlar için girişimcilik eğitimi vermek üzere kısa adı SRAP olan Sosyal Riski Azaltma Programı kapsamında 70.000 TL. bütçeli “Kadınlar İçin Girişimcilik Eğitimi” projesi yazılmış Mersin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na sunulmuştur.

22. Zihinsel Engeliler Toplumla Bütünleşiyor

Otistik Çocukları Koruma ve Eğitim Derneğine 2007 yılında proje yazma desteği verilmiştir. Otistik engelli çocukların ve ailelerin sosyalleşmesini onlara karşı olan toplumdaki ön yargıları kırmayı amaçlayan 45.000 € bütçeli proje fon almıştır

23. Mersin İl Özel İdaresi Akademik Mercek Altında

Mersin İl Özel İdaresi ve Mersin Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinin katılımı ile 2007 yılında hazırlanan Proje TÜBİTAK’a sunulmuş ve Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı kapsamında 73.455 YTLlık bir ödenekle finanse edilmiştir. Proje, mevcut durumun ve tarihsel gelişimin analizi, seçim dönemi araştırmaları ve seçim sonrası yeni meclisin incelenmesi şeklinde üç araştırma dalgası çerçevesinde ve iki yıllık bir süre içinde gerçekleştirilmiştir. Proje, ülke genelinde de il genel meclisi üyelerinin profillerinin, yürüttükleri işlevlere ilişkin düşüncelerinin ve kurumun geçirmekte olduğu kapsamlı dönüşüme dair gözlemleri belirlemiştir

24. Mersin Kadın Eğitim Projesi

MİFİB tarafından yürütülen Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi:STK Hibe Programı kapsamında 2007 yılında hazırlanıp sunulan proje ile Mersin’de yaşayan 50 kadına süs taşlarının tasarımı, işlenmesi ve işletmeciliği eğitimi verilerek meslek edindirilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra verilecek hukuki dersler ile haklarının benimsetilmesi, internet ve bilgisayar kullanımına yönelik eğitim ile de toplumsal iletişime dahil olmaları sağlanacaktır. Bu sayede kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan topluma dahil edilerek özgüven kazanmaları amaçlanmaktadır.

25. Kadının İstihdamı Ve Toplumsallaşması Projesi

MİFİB tarafından yürütülen Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi:STK Hibe Programı kapsamında 2007 yılında hazırlanıp sunulan proje ile Mersin’de yaşayan 50 kadına deri işlemeciliği (çanta, sandalet ve kemer üretimi) eğitimi verilerek meslek edindirilmeleri amaçlanmaktadır.

26. Umut Kapısı

MİFİB tarafından yürütülen Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi:STK Hibe Programı kapsamında 2007 yılında hazırlanıp sunulan proje ile Proje ile Mersinde 15 mahallede yaşayan kadınlara, girişimcilik, iş kurma, psikolojik destek, hukuki yardım, iş edinimi konularında bilgi aktarımı ve yönlendirme hizmeti sunulması öngörülmüştür.

27. Kadınların Ekonomik Haklara Erişimini Yaygınlaştırma Projesi– Kehey-

MİFİB tarafından yürütülen Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi:STK Hibe Programı kapsamında 2007 yılında hazırlanıp sunulan proje ile Ücretsiz aile işçiliği yapan 250 yoksul kadına ulaşım sağlanarak, onların; iş kurmada, finansmana ve eğitime erişimde karşılaştıkları zorlukları yenmede bilinç sahibi yapmak, bu kadınlardan 100’ünün kendi işini kurarak istihdama erişimini desteklemek ve istihdam Stratejisinin toplumsal cinsiyet boyutunun güçlendirilmesini sağlamak.

28. Katı Atıklar Sepete Projesi (KATSEP)

Sepet örücülüğünden başka hiç bir geliri olamayan Akgedik Köy halkını ekonomik yönden kalkındırmak, tamamı Roman olan köy halkının yoksulluktan kaynaklanan dışlanmışlığını ortadan kaldırmak. Bir yandan roman vatandaşların sepet üretimini artırırken, öte yandan da bu sepetleri satın alarak evlere dağıtmak suretiyle katı atık toplamada daha çağdaş bir uygulamada bulunmaktır. Proje, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülen Türkiye’de Sivil Toplumun Desteklenmesi: Katılımcı Demokrasi İçin Yerel Hareket duyurusu kapsamında 2008 yılında hazırlanıp sunulmuştur.

29. Türkiye İle Avrupa Arasında Kırsal Gençlik Zinciri Oluşturma Projesi

2008 yılında uygulamaya konulan 80.000 Avro bütçeli proje Avrupa’dan 4 ortağın iştirakiyle uygulanmıştır. Proje kapsamında; STK’lar hakkında sosyolojik bir araştırma yapılmış, 2 adet uluslar arası konferans düzenlenmiş, Ankara, İstanbul, İzmir ve Trabzon illerinde bilgi merkezi kurulmuş, kırsal gençlik platformu oluşturulmuş, Mersin’de 6 adet yeni stk kurulması çalışmaları başlatılmış, 16 stk nın kılımı ile Avrupa’ya bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

30. Kamış işlemeciliği Projesi (KİP)

Kamış işlemeciliği (KİP) vatandaşlara sağlayacağı faydalarla toplumun İl Özel İdaresi’ne bakış açısını geliştirmeyi; değişik sosyo-ekonomik kesimlerden kişileri bir araya getirerek sosyal bütünleşmeyi sağlamayı; insanların eşit imkanlara kavuşmasını sağlayarak eşitlik ve demokrasi bilincini edindirmeyi; insanların gelirlerini kayıt altına alıp kayıt dışı ekonomiyi azaltmayı; elde edeceği başarılarla benzer projelere öncü olmayı hedeflemektedir. 2008 yılında hazırlanan proje 600 Roman vatandaşın eğitimini öngörmüştür.

31. Bahçıvan Yetiştirme Projesi BAYEP

Süs Bitkileri Sektörüne Ara Eleman Kazandırılması’nı hedefleyen projenin çağrısı İŞKUR Aktif İstihdam Tedbirleri kapsamında hazırlanmış ve 2008 yılında İl Özel İdaresi adına sunulan projenin amacı, Mersin İli kırsal kesimindeki 15–24 yaş arasındaki gençlerin süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda eğitilmeleri ve süs bitkileri sektörüne vasıflı ara eleman kazandırılmasıdır.

32. Agforıse Projesi

7 nci Çerçeve Programı kapsamında Mersin İl Özel İdaresi adına yazılıp 2009 yılında başvurusu yapılan proje 918.000 avro hibe almıştır. Projenin ortakları arasında, Regino Emilia Romagna (İtalya), Murcia (İspanya) illerinden toplam 13 Kamu kurumu, Araştırma kurumu ve Meslek Örgütü yer almaktadır. Proje, Tarım –Gıda Sektöründe Teknolojiye Dayalı Ekonomiye  Geçiş İçin Stratejik Hedeflerin ve İhtiyaçların Tespit Edilmesi, Ortak Faaliyet Planının Oluşturulması, Araştırmacılar ve İş Dünyasının Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesini amaçlamaktadır.

33. Regpot Projesi

İl Özel İdaresi ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün ortaklaşa sundukları ve tamamı hibe olan projenin başvurusu 2009 yılında yapılmış olup bütçesi 3.168.000-€’dur.

34. Gebe Eğitimi Projesi

Gönüllü Hizmete katılım projesi kapsamında, Mersin İl Özel İdaresi ve Mersin Tabip Odası ortaklığı ile 2009 tarihinde hizmete konulan Gebe Eğitim Merkezi Projesi eğitimleri ile bu güne kadar 39 çiftin yararlanmasını sağlanmıştır.

35. Turizm Projeleri

Çukurova Kalkınma Ajansı’nnın 2009 yılı çağrısına sunulmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları adına 5 adet proje yazılmıştır.

36. Sunny Youth Project

Mersin İl Özel İdaresi adına 2009 yılında yazılan ve Büksele gönderilen proje 60.000 Avro hibe almıştır. Ne yazık ki hibenin kullanılmasını İl Genel Meclisi uygun bulmamış ve hibe Avrupa Komisyonuna iade edilmiştir.

37. Portakal Suyu Projesi

Çukurova Kalkınma Ajansı’nnın 2009 yılı çağrısı kapsamında Girişimci İş Kadınları Derneği ve İÇEV’in ortak olarak yer aldıkları proje ile, narenciye üretimi yapılan köylerde bir yandan; narenciye yetiştiricisinin özellikle ıskarta ürünlerini ekonomik anlamda değerlendirmesine imkan yaratmak, öte yandan bu alanlarda yaşayan ve geçim sıkıntısı çeken kadınlara iş imkanı sağlayarak gelir düzeylerini artırmak amaçlanmaktadır.

38. Mersin Vitray Ve Füzyon Atölye Tipi Aletli Eğitim Projesi

Çukurova Kalkınma Ajansı’nnın 2009 yılı çağrısı kapsamında Mersin bölgesinde yaşayan ve işgücü piyasası dışında kalan, mesleki becerisi olmayan 30 kadına cam el sanatları alanında verilecek mesleki, sosyal ve kültürel eğitimlerle sosyal hayata ve işgücüne katılımlarını sağlamak amaçlanmaktadır.

39. Mersindeki Gençler Arasında Gönüllülük Ve Nasıl Gönüllü Olunacağı Konularında Farkındalığın Arttırılması Projesi

İÇEV adına hazırlanıp 2010 yılında Dünya Bankası’na sunulan proje 5000 ABD Doları hibe almıştır.Proje, Mersin İl Özel İdaresi ve Mersin Toplum Gönüllüleri (TOG) ortaklığıile yürütülmektedir. Proje, il genelinde gençler aracılığı ile gönüllülere ulaşmak, onları “kişisel başvuru formları” aracılığı ile kayıt altına almak, gönüllü sayısını arttırmak ve gönüllülerin hazırlayacağı projelerin hayata geçirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

40. Kuaför Eğitim Atölyesi Projesi

Avustralya Büyükelçiliği’nin çağrısı üzerine 2010 yılında “Kuaför Eğitim Atölyesi” Projesi hazırlanıp sunulmuştur. Mersin İl Özel İdaresi’nin sahibi olduğu projenin ana hedefi Mikro Kredi alan kadınların kullanımı için bir kuaför eğitim atölyesi kurulmasıdır. Proje bütçesi 10.000 ABD Doları’dır.

41. Engelleri Uçuralım

Türk Hava Kurumu Mersin Şubesi ve Mersin İl Özel İdaresi ortaklığıyla Eylem 1.2 gençlik girişimlerine 2010 yılında 5200 Euro bütçeli “Engelleri Uçuralım” projesi hazırlanmıştır. Proje ile 7 ortopedik engelli gönüllü gencin, el becerilerini geliştirerek spor faaliyetleri ile daha sağlıklı bireyler olmaları, daha ileri boyutta radyo kontrollü uçak uçurarak özgüvenlerini pekiştirmeleri ve öğrendiklerini mensup oldukları STK’larda öğreterek yaygınlaştırıp Türk havacılığına ve kendileri gibi engelli gençlere katkı sağlamaları hedeflenmiştir.

42. ÇKA’na hazırlanan projeler (2009 Yılında)

Başkanı bulunduğum proje ofisi tarafından Mersin il Özel İdaresi adına; 4 adet idareye, 31 adet Köylere, 12 adet köylere hizmet götürme birlikleri adına olmak üzere toplam 47 adet altyapı projesi; 11 adet sosyal içerikli proje (köylerde katı atık toplama projesi), 13 adet de ildeki resmi kurumlarla ortaklaşa sunulan proje olmak üzere; Toplam: 71 proje yapılmıştır. Bunların içinden 10 adet altyapı ve 6 adet sosyal proje kabul edilmiştir..

43. Sınırları Kaldıralım Projesi

Sabancı Vakfı’nın çağrısı üzerine sunulmak üzere hazırlanmakta olup, proje ile hedeflenen 20 fiziksel engelli gence 20 adet dikiş makinesi ile terzilik mesleğini öğretmek ve kendilerine bir meslek kazandırmak amaçlanmaktadır.

44. Sıcak Mutfak Aşçısı Eğitimi

Mersin İl Özel İdaresi ve Türkiye İş Kurumu Mersin İl Müdürlüğü işbirliği ile 2010 yılında Eğitim Hizmeti Satın Alma Projesi kapsamında alınmış ve yürütülmüştür.

45. Servis Komisi Eğitimi

Mersin İl Özel İdaresi ve Türkiye İş Kurumu Mersin İl Müdürlüğü işbirliği ile 2010 yılında Eğitim Hizmeti Satın Alma Projesi kapsamında alınmış ve yürütülmüştür

46. Forklift Operatörlüğü Eğitimi

Mersin İl Özel İdaresi ve Türkiye İş Kurumu Mersin İl Müdürlüğü işbirliği ile 2010 yılında Eğitim Hizmeti Satın Alma Projesi kapsamında alınmış ve yürütülmüştür

47. Loder Operatörlüğü Eğitimi

Mersin İl Özel İdaresi ve Türkiye İş Kurumu Mersin İl Müdürlüğü işbirliği ile 2010 yılında Eğitim Hizmeti Satın Alma Projesi çalışması kapsamında alınmış ve yürütülmüştür

48. Bilgi Yayma Merkezi (Biymer)

Türkiye’nin AB’ye adaylık sürecinde “görüşmelerin başlatılması” takvimini almasıyla birlikte, bilhassa Mersin, yoğun göç alan illerden biri olarak “bilim “alanında “Acil ihtiyacı” bulunan bir il konumundadır. Şehrin kentsel çevre, eğitim. istihdam vb. konularda “bilim” transferine ve elde edilen bilimi paylaşmaya büyük ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun için Mersin’in sorunlarını “bilim çağı” anlayışıyla inceleyen, projeler üreten ve “iyi çözüm” için “iyi uygulamalar”ın yer aldığı AB boyutlu bir sivil merkeze ihtiyaç duyulmaktadır. Proje, bu amaçla tarafımca hazırlanmış ancak herhangi bir birime henüz sunulmamıştır.

Ayrıca aşağıdaki projeler de ilgili birimlere sunulmuştur.

49. Leonardo Da Vinci Yenilik Transferleri, Göçle Gelen Kesimin Bayanlarına Yönelik Bakıcılık Eğitimi(Mersin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü), 250.000 €

50. TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Grubu, Coğrafi Bilgi Sistemi, Mersin Valiliği, 2.235.000 €

51. TÜBİTAK 7. Çerçeve Programı,  Tarımsal Bilgi Bölgeleri, (Mersin İl Özel İdaresi), 970.000 €
 
52. TÜBİTAK 7.Çerçeve Programı,  Genetik Haritalama Laboratuarı, (Alata Bah. Kül. Arş.Ens), 840.000 €
 
53. İŞKUR Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı,  Mersin Geneli Ara Eleman Yetiştirme Projesi(Mersin İl Özel İdaresi), 400.000 €
 
54. İŞKUR Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı,  Akdeniz’de “Ağ-Parakete” Balıkçılığının Ekonomiye Kazandırılması projesi, 93.000 €
 
55.İŞKUR Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı, Çağrı merkezi kurma projesi, 400.000 €
 
56.İŞKUR Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı, Girişimcilik merkezi kurma projesi, 150.000€
 
57.Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı, Sarı Keçililer İçin Süt İnekçiliği Eğitimi (Aydıncık köylere hizmet götürme birliği), 300.000 €€
 
58.Youth in World (Dünyada Gençlik Programı), Gönüllü Birliği, (İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı), 100.000 €
 
59.İŞKUR Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı,  Engelli Gençlere Konfeksiyon Makinelerı Kullanımı Ve Makineci  Yetiştirme Kursu, (Otistik Çocukları Koruma ve Eğitim Derneği),  110.000 €

DİĞER

Mut Belediyesi Tarafından Fahri Hemşehrilikverildi (Mut Belediyesi Meclis Kararı 12/12/1996)

Türk Halk- Türk sanat Müziği eğitimleri, Tiyatro toplulukları kurdu,

Pek çok Mersinli Şair-Yazar-Araştırmacıları himaye etti

2 adet projesi Milli Eğitim Bakanlığınca 2 yıl peş peşe “Eğitimde İyi Örnek” seçildi.

2000 yılında Türkiye’de ilk defa Uzaktan Eğitim yoluyla Amerika’daki bir genç kıza İnternet Üzerinden Okuma Yazma Öğretimi dersleri verdi, Okur yazar yaptı, MEB Pers. Gen. Md. Tarafından yapılan sınavda başarılı görülerek okur-yazarlık belgesi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 500 saat İngilizce Dil Eğitimine alındı, Ankara 1990

500 kadına dokuma tezgahıtemin ederek yıllarca çıpıt denilen bir çeşit üretim yaptırdı, VAKKO ve daha pek çok ünlü süpermarketlere pazarladı, Vakko tarafından Fransa’ya ihraç edildi

Mersin’de kumaş el dokuması yeniden üretime geçirdi, Cemil İpekçi tarafından hazırlanan tasarımlar İstanbulda bir defilede tanıtıldı

1134  kadına verilen Mikro kredi organizasyonunu yürüttü.

AB tarafından finansmanı sağlanan 2 adet Halk Eğitimi merkezi hizmet binası yapımını sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Makamından proje karşılığında sağladığı mali destekle Mersin’in göç alan mahallelerinde yoğun eğitim faaliyetleri yaptı.

Dünya Bankası’ndan sağladığı mali destekle göç alan mahallelerde “toplum önderleri” yetiştirdi.

Mersin’de halk eğitimi müdürü olarak hizmet verdiği 24 yıllık süre zarfında yaklaşık 200.000 kişiye mesleki, sosyal-kültürel kurs ve uygulamalar yaptı

İÇEV Vakfı aracılığıyla Eurodesk gençler için Avrupa fırsatlarını tanıtan bir organizasyon için AB nezdinde akredite oldu.

AB fonlarından sağladığı kaynakla MUT’a “Doğal Boya” tesisi kurdu.

AB fonlarından sağladığı mali kaynakla, Mersin ve İzmir-İstanbul-Ankara-Trabzon illerinin alan kırsal gençliğine yönelik çalışmalar yapılmasını sağladı, Ankara ve Mersin’de 2 adet uluslararası konferans düzenledi”

Mersin’deki pek çok STK ile ortak projeler hazırladı ve yürüttü.

İçev Vakfı aracılığıyla Mersin’de Avrupa Birliği Gönüllü Hizmeti (EVS) akreditasyonunu aldı, gençlerin AB ülkelerine gidişi veya AB ülkelerinden Mersin’e gençlerin gelmesi ve gönüllü çalışmalara katılası sağlanmaktadır.

Mersin genelinde ilçe ve köylere giderek 1000’e yakın kişiye Avcı Eğitimleri verdi.

3’ü TRT’ye, 1’ özel yapım olmak üzere 4 adet belgesele danışmanlık yaptı, bir belgesel 2010 yılı Antalya Film Festivalinde Ödül aldı.

Bu sayfa 3,597 kisi tarafndan okunmutur.
Bu i�erikle ilgili hen�z herhangi bir yorum yap�lmam��t�r. Bu i�erikle ilgili Yorumunuzu eklemek i�in buray� t�klay�n�z.

Biyografi

Kısa Biyografi
Kısa Biyografi

1955 yılında doğdu, yüksek lisans yaptı,pek çok ülkede bulundu.16 kitap,yüzlerce makale yazdı.Halk Eğitimi konusunda uzmanlaştı.Vakıf kurdu. AB projeleri yazdı ve yönetti...

8421 okunma
Fotograf Katagorileri
Lütfen bir fotograf üzerine fareyi getirin
Ilköğretim Yılları-1968
2 Fotograf
Ortaokul-1969
2 Fotograf
Ortaokul-1970
3 Fotograf
Öğretmen Okulu Yıları-1971-72
12 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1973
11 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1974
22 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1975
9 Fotograf
1975-79 Mesleki Yıllar-elazığ
8 Fotograf
Video Katagorileri
Lütfen bir video üzerine fareyi getirin
Son Göç
3 Video