Kitapları

Toplam 16 kitap yazdı, 8 kitabı yayınlandı, 8'i yayına hazır bulunmaktadır. Yaınlanan kitaplardan biri Milli Eğitim Bakanlığı, biri Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlarının çoğunluğu Mersin Halkbilimi ile ilgili bulunmaktadır.

Mut ve çevresinde Halk El sanatları Istar Dokuma. Tür. Tekik ve Motifler
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı. Çıraklık ve Yaygın Egitim Genel Müdürlüğü. Gelenek Görenek ve El Sanatları Servisi 1. 1985 Ankara
 
İçel İli Halk Kültürü Bibliyografyası
Kültür Bakanlığı Yayınları/1630, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları:211, Biyografiler, Bibliyografyalar Dizisi:29, Ankara 1995
 
Kars Günlüğü ( Kişisel yayın)
 
İçel’de Son Yörükler SARIKEÇİLİLER
İçel Valiliği Yayını
 
Karacaoğlan Semineri Bildirileri
1986 Yayına Hazırlayan Hilmi Dulkadir 72 Sayfa kitap Muhtevası: Karacaoğlan Hakkında Bildiriler Kurm: Mut Halk Eğitim Merkezi
 
İçel (Mersin) Broşürü
18 Sayfa renkli ofset baskılı broşür Muhtevası: İçel'in Tarihi ve Turistik Değerleri Kurm: Mersin Halk Eğitimi Merkezi (Bu eserin ayrıca resimlerinden bir bölümü de tarafımdan çekilmiştir.)
 
I. Mersin Kültür ve Eğitim Sempozyumu Bildirileri
1987, Yayına Hazırlayan:Hilmi Dulkadir
 
II.Mersin Kültür ve Eğitim Sempozyumu Bildirileri
1988 Yayına Hazırlayan: Hilmi Dulkadir
 
Yayına hazır olan kitaplar
Türk Dokumaları (Pazarcık-Araban-Hekimhan-Palu)
 
Masallarımız-Hikayelerimiz (Malatya)
 
Masallarımız -Hikayelerimiz (Araban)
 
Masallarımız-Hikayelerimiz (Palu)
 
Avşar Elleri (Kayseri bölgesinde yapılan derlemeler)
 
Kars Günlüğü II (Folklor ve Etnoğrafya Araştırmaları)
 
Bektaşi Şiirleri (Mut’ta bulunan Cönklerden derlenmiştir)
 
Türk Folklorunda Av 
Bu sayfa 8,025 kisi tarafndan okunmutur.
Bu i�erikle ilgili hen�z herhangi bir yorum yap�lmam��t�r. Bu i�erikle ilgili Yorumunuzu eklemek i�in buray� t�klay�n�z.

Kültürel Yaşam

Makaleleri
Makaleleri

Yurt içi ve yurt dışı yayın organlarında 120'i aşkın makalesi yayınlandı.Makalelerinin çoğunluğu Türk Halk Bilimi üzerinedir.Makalelerinin kaynağını ise sahada yaptığı araştırmaları oluşturmaktadır.

7751 okunma
Süreli Yayınlar
Süreli Yayınlar

1983 yılında Mut'ta "Yaygın Eğitim Mut Haber Bülteni"ni, 1987 yılında Mersin'de "İçel Kültürü"nü, yine Mersin'de 2008 yılında "Kırsal" adlı dergileri çıkardı.Her 3 dergi de Türkiye genelinde dağıtıldı, Özellikle İçerl Kültürü çok büyük kabül gördü.

6934 okunma
Konuşmacı Olarak Katıldığı konferanslar
Konuşmacı Olarak Katıldığı konferanslar

Üniversite ve Çeşitli kuruluşlarda yaptığı konuşmalar

5723 okunma
Düzenlediği İlmi Toplantılar
Düzenlediği İlmi Toplantılar

7 adet seminer ve sempozyum düzenledi

5487 okunma
Araştırma Yapmak Üzere Gitiği iller
Araştırma Yapmak Üzere Gitiği iller

MEB tarafından Aşağıdaki illerde sosyo kültürel araştırma yapmak üzere Görevlendirildi

5529 okunma
Fotograf Katagorileri
Lütfen bir fotograf üzerine fareyi getirin
Ilköğretim Yılları-1968
2 Fotograf
Ortaokul-1969
2 Fotograf
Ortaokul-1970
3 Fotograf
Öğretmen Okulu Yıları-1971-72
12 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1973
11 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1974
22 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1975
9 Fotograf
1975-79 Mesleki Yıllar-elazığ
8 Fotograf
Video Katagorileri
Lütfen bir video üzerine fareyi getirin
Son Göç
3 Video