Tebliğle Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlar

Erciyes, İnönü, Fırat, Selçuk ve Mersin Üniversitelerinin düzenlediği bilimsel kongrelerde tebliğ sundu. Kültür bakanlığı'nın düzenlediği Milletlerarası kongrelere katıldı. Mersin'de ve Mut'ta kongreler düzenledi ve tebliğleri kitaplaştırdı.

Mersin Sempozyumu, Mersin 19-22 Kasım 2008 Tebliğ Konusu: Mersin Folklor Araştırmalacıları-Bir Sıtkı Soylu Örneği, cilt I, s. 494
Sokakta Çalışan-Çalıştırılan ve Risk Altındaki Çocuklar Sempozyumu, Ankara 26.05.2006, M.E.Bakanlığı
Eğitimde İyi Örnekler Sempozyumu II., Ankara 23.05.2006, M.E.Bakanlığı
Eğitimde İyi Örnekler Sempozyumu I., Ankara 22-24.12.2004, M.E.Bakanlığı
2000’li yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu, İzmir 25-27 Kasım 1998, Dokuz Eylül Üniversitesi-Kültür Bakanlığı
V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Ankara 24-29 Haziran 1996, Tebliğ Konusu: “Türk Dokumalarının Coğrafi Dağılımı Üzerine Görüşler.”
Uluslararası Türkmen Kültürü Sempozyumu, Silifke 21 Mayıs 1996, Tebliğ Konusu: “Sarıkeçililer ve Göç”
Erciyes Yöresi II. Folklor Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu, Kayseri 7-9 Mayıs 1992, Tebliğ Konusu: “Kayseri’nin Güneyinde Yerleşik Oymaklar ve Bunların Dokumalarından Örnekler.”
II. Uluslararası Karacaoğlan –Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu, Adana, 19-22 Kasım 1991 Tebliğ Konusu:Sarıkeçililer
İnönü Üniversitesi GAP ve Kültürel Değerlerimiz Sempozyumu, Malatya 17-19 Haziran 1991, Tebliğ Konusu : “Kültürel ve Etnografik Yönden Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Diğer Bölgelerle Kıyaslama.”
Kültür Bakanlığı IV. Milletlerarası Halk Kültürü Kongresi, Antalya 6-11 Mayıs 1991, Tebliğ Konusu: “Türk Dokuma Yayınları Hakkında Sosyo Kültürel Bir Değerlendirme.”
I. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu, Adana 20-25 Kasım 1990, Adana Valiliği, Tebliğ Konusu: “Dadaloğlu’nun Kavgasındaki Gerçek”
Erciyes Yöresi I. Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu Tebliğ Konusu: ”Yahyalı Halıları” Erciyes Üniversitesi
III. Milli Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi, Konya, 16-17 Ekim 1989, Tebliğ Konusu : ”Malatya’nın Sürgü Kasabası’nda Oynanan Çocuk Oyunları ve Bir Kümeleme Denemesi.” Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü
II. Malatya Çevresi Halk Kültürü ve Battal Gazi Sempozyumu, Malatya, 19-21 Ekim 1988 Tebliğ Konusu: “Malatya’da Çadır ve Sergileri”
II.Mersin Kültür ve Eğitimi Sempozyumu, Mersin 02-04 Aralık 1988, Mersin Halk Eğitimi Müdürlüğü
I.Mersin Kültür ve Eğitimi Sempozyumu, Mersin 18-20 Aralık1987, Mersin Halk Eğitimi Müdürlüğü
Fırat Üniversitesi Fırat Havzası II. Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Elazığ 5-7 Kasım 1987, Tebliğ Konusu: ”Palu Dokumaları”
İnönü Üniversitesi Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, Malatya 19-20-21 Ekim 1987, Tebliğ Konusu: “Doğanşehir Çevresinde Yazlayan Konar-Göçerler ve Bunların Dokuma Sanatı”
Fırat Üniversitesi Fırat Havzası folklor ve Etnografya Sempozyumu, Elazığ 24-27 Ekim 1985, Tebliğ konusu : ”Avcılık Geleneğimiz”
Milletlerarası Türk Halı Kongresi, İstanbul 7- 14 Eylül 1984, Tebliğ konusu: ”Konar-Göçer Hayatın Dokumalara Tesiri”
 
 
Tebliğle Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlar
Bu sayfa 8,053 kisi tarafndan okunmutur.
Bu i�erikle ilgili hen�z herhangi bir yorum yap�lmam��t�r. Bu i�erikle ilgili Yorumunuzu eklemek i�in buray� t�klay�n�z.

Tebliğler

Mersin Folklor Araştırmacıları (Bir Sıtkı Soylu Örneği)
Mersin Folklor Araştırmacıları (Bir Sıtkı Soylu Örneği)

Mersin Üniversitesi’nin bir “Folklor Araştırma ve Dökümantasyon Merkezi” kurmasını ve yaşatmasını, Yine Üniversitemizden yukarıda isimleri ve başlıca eserleri belirtilen Mersin folklor araştırmacılarının öğrencilere tez konusu yapıl...

10740 okunma
İçel EL Dokumaları
İçel EL Dokumaları

İçel EL Dokumaları ve Günümüze Uyarlanması

5348 okunma
Az İşlenen Bir Halk Eğitimi Konusu: Folklor
Az İşlenen Bir Halk Eğitimi Konusu: Folklor

Folklor'u,"Halk oyunları" ve "Halk müziği" manasına yanlış olarak kullananlar çoğunluktadır.

7448 okunma
Halk El Sanatlarının Derlenmesi
Halk El Sanatlarının Derlenmesi

Halk El Sanatlarının Derlenmesi, Araştırılması, Eğitim ve Pazarlamasında Halk Eğitimi Merkezlerinin Önemi ve Bir Uygulamanın Sonuçları

5599 okunma
Fotograf Katagorileri
Lütfen bir fotograf üzerine fareyi getirin
Ilköğretim Yılları-1968
2 Fotograf
Ortaokul-1969
2 Fotograf
Ortaokul-1970
3 Fotograf
Öğretmen Okulu Yıları-1971-72
12 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1973
11 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1974
22 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1975
9 Fotograf
1975-79 Mesleki Yıllar-elazığ
8 Fotograf
Video Katagorileri
Lütfen bir video üzerine fareyi getirin
Son Göç
3 Video