Son Göç

Son Göç
Makaleleri
Makaleleri

Yurt içi ve yurt dışı yayın organlarında 120'i aşkın makalesi yayınlandı.Makalelerinin çoğunluğu Türk Halk Bilimi üzerinedir.Makalelerinin kaynağını ise sahada yaptığı araştırmaları oluşturmaktadır.

Süreli Yayınlar
Süreli Yayınlar

1983 yılında Mut'ta "Yaygın Eğitim Mut Haber Bülteni"ni, 1987 yılında Mersin'de "İçel Kültürü"nü, yine Mersin'de 2008 yılında "Kırsal" adlı dergileri çıkardı.Her 3 dergi de Türkiye genelinde dağıtıldı, Özellikle İçerl Kültürü çok büyük kabül gördü.

Mersin Halk Eğitimi Müdürlüğü
Mersin Halk Eğitimi Müdürlüğü

1986 yılında Mut Halk Eğitimi Müdürlüğü'nden naklen Merisin Halk Eğitimi Merkezi Müdürülüğü'ne atandı ve 2006 yılına kadar kesintisiz 20 yıl süreyle Mersin Halk Eğitimi Müdürü olarak görev yaptı. Bu süre zarfında 200.000'den fazla Mersinliye mesleki, sosyal kurs ve uygulamalar yaptırdı, binlercesinin kendi işini kurmasına ve istihdamına destek verdi.

Aldığı takdir-teşekkür ve şeref belgeleri
Aldığı takdir-teşekkür ve şeref belgeleri

Çeşitli kamu kuruluşları, Kaymakamlık, Valilik, bakanlıklar'dan 100'ü aşkın takdir, teşekkür belgesi aldı. Sivil toplum kuruluşları; dernek, vakıf, oda, yerel yönetimler, örğütler, klüpler vb. tarafından şeref belgesi verildi.

Kitapları
Kitapları

Toplam 16 kitap yazdı, 8 kitabı yayınlandı, 8'i yayına hazır bulunmaktadır. Yaınlanan kitaplardan biri Milli Eğitim Bakanlığı, biri Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlarının çoğunluğu Mersin Halkbilimi ile ilgili bulunmaktadır.

Tebliğle Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlar
Tebliğle Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlar

Erciyes, İnönü, Fırat, Selçuk ve Mersin Üniversitelerinin düzenlediği bilimsel kongrelerde tebliğ sundu. Kültür bakanlığı'nın düzenlediği Milletlerarası kongrelere katıldı. Mersin'de ve Mut'ta kongreler düzenledi ve tebliğleri kitaplaştırdı.

Kısa Biyografi
Kısa Biyografi

1955 yılında doğdu, yüksek lisans yaptı,pek çok ülkede bulundu.16 kitap,yüzlerce makale yazdı.Halk Eğitimi konusunda uzmanlaştı.Vakıf kurdu. AB projeleri yazdı ve yönetti...

Üye Olduğu Kuruluşlar
Üye Olduğu Kuruluşlar

Türk Folklor Araştırmaları Kurumu, Türk Bilişim Derneği,İlim Eseri Sahipleri Meslek Birliği, İçev Vakfı, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneğ, Mersin Meslek Adamları Birliği ve Mersin Doğanşehirliler Derneği üyesidir.

Webte Mersin İçerikleri
Fotograf Katagorileri
Lütfen bir fotograf üzerine fareyi getirin
Ilköğretim Yılları-1968
2 Fotograf
Ortaokul-1969
2 Fotograf
Ortaokul-1970
3 Fotograf
Öğretmen Okulu Yıları-1971-72
12 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1973
11 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1974
22 Fotograf
Öğretmen Okulu Yılları 1975
9 Fotograf
1975-79 Mesleki Yıllar-elazığ
8 Fotograf
Video Katagorileri
Lütfen bir video üzerine fareyi getirin
Son Göç
3 Video